Opleiding tot gespreksleider Moreel Beraad (Basis)

Als je deze driedaagse opleiding hebt afgerond kun je een moreel beraad met zorgprofessionals leiden.

Opleiding tot gespreksleider Moreel Beraad basistraining

Deze driedaagse opleiding leert je kritisch een moreel dilemma onderzoeken, met elkaar zorgvuldig afwegingen maken, verantwoord besluiten nemen, posities en standpunten onderzoeken en helder maken. Dit leer je o.a. door middel van het Reliëf Stappenplan. Als je deze opleiding hebt afgerond kun je een moreel beraad met zorgprofessionals leiden.

Tijdens deze opleiding verwerf je ook kennis over ethiek, ontwikkel je ethische gespreksvaardigheden en oefen je gesprekken aan de hand van zelf ingebrachte casussen. Tevens wordt er aandacht besteed aan de implementatie van moreel beraad in je eigen organisatie. Voorafgaand aan de derde cursusdag leid je een moreel beraad in je eigen werksituatie. 

Zie ook de uitgebreide informatie hieronder.

Informatie: 
Doelgroep:

Zorgprofessionals, artsen, bestuurders, leden van een medisch ethische commissie (zorg)managers beleidsmedewerkers

Cursus september 2018 De cursus zit vol - inschrijven is niet meer mogelijk
Cursus maart 2019 7 maart, 21 maart en 16 mei 2019
Cursus mei 2019 23 mei, 13 juni en 19 september 2019
Cursus september 2019 26 september, 10 oktober en 28 november
Locatie:

Woerden

Kosten:

Lid Relief: € 1.095,-
Niet lid: € 1.195,-
Literatuur: ca. € 60 (Dilemma’s in Kaart & Basisboek Zorgethiek, de boeken worden tijdens de eerste cursusdag verstrekt)

Docent:

drs. Trijntje Scheeres-Feitsma

Accreditatie: SKGV V&VN en GAIA

 

Achtergrondinformatie:

Als zorgprofessional kom je in je werk in aanraking met allerlei grote en kleine morele dilemma’s. Vaak spelen die rondom zorgvragers, maar soms ook ten aanzien van familie van cliënten, collega’s, of de organisatie.

Moreel beraad is een gespreksmethode voor morele reflectie. Het helpt zorgprofessionals om samen te reflecteren op een moreel probleem, en om tot een gezamenlijk gedragen besluit te komen.

Reliëf biedt een driedaagse training tot gespreksleider moreel beraad. In het programma is ruime gelegenheid om te oefenen met moreel beraad en met de rol van gespreksleider, steeds aan de hand van casuïstiek uit de werksituatie van de deelnemers. De training wordt gegeven door één van onze experts op het gebied van ethiek en moreel beraad in de gezondheidszorg.

Aan de orde komen onder meer:

 • inleiding ethiek en moreel beraad
 • herkennen en formuleren van morele dilemma’s in de zorgpraktijk
 • oefening met de methode en met gespreksleiding
 • vaardigheden om het gesprek in goede banen te leiden
 • implementatie en organisatie van moreel beraad

De eerste cursusdag omvat een kennismaking met ethiek en moreel beraad. De tweede dag oefenen we met de gespreksleiding. Voorafgaand aan de derde cursusdag leidt elke deelnemer een moreel beraad in de eigen werksituatie. Aan de hand van hun ervaringen en leerdoelen wordt de derde cursusdag ingevuld met gerichte oefening. Er is uiteraard veel ruimte voor vragen en onderlinge uitwisseling.

Deze training is geschikt voor zorgprofessionals en voor managers in de gezondheidszorg, die graag aan de slag willen met morele reflectie in hun organisatie.

Studiebelasting: negen dagdelen, waarvan zes dagdelen training, één dagdeel oefening met moreel beraad en twee dagdelen literatuurstudie en opdrachten.

Reliëf verzorgt deze training behalve als open inschrijving ook incompany. Bij een incompanytraining is ruime aandacht voor de implementatie van moreel beraad in de organisatie en kunnen wij het programma in overleg met u samenstellen.

 

Overige informatie

 • Extra cursusinformatie
 • Algemene voorwaarden Reliëf
 • Accreditatie SKGV (5 punten), GAIA en V&VN (2017: V&VN 17 punten en GAIA 18 punten)
 • Meer informatie over het programma kunt u opvragen bij Alie Meyvogel.
 • Na succesvolle verzending van uw aanmelding (door middel van onderstaand aanmeldformulier) ontvangt u een bevestigingse-mail met daarin alle gegevens. Heeft u deze e-mail niet ontvangen, meldt u dan opnieuw aan of neem contact op met Alie Meyvogel

Aanmeldformulier Leiden Moreel Beraad Basis • Ik heb kennis genomen van de Algemene Voorwaarden (zie boven)