Coaching, supervisie en intervisie

Coaching, supervisie en intervisie
Coaching, supervisie en intervisie zijn krachtige instrumenten om te leren over jezelf, je beroep en de context waarbinnen je werkzaam bent. Supervisie en coaching kan individueel of in een kleine groep worden gevolgd onder begeleiding van een geregistreerd supervisor of coach. Een supervisietraject kent minimaal tien sessies, bij voorkeur eens in de twee à drie weken. Een coachingstraject heeft minimaal drie bijeenkomsten, frequentie en duur zijn afhankelijk van de leervraag.

Intervisie richt zich op het leren van en aan elkaar als beroepskrachten die hetzelfde werk doen, hetzij binnen teamverband van dezelfde organisatie, van verschillende afdelingen of uit verschillende organisaties. Er zijn vele methodieken en werkvormen hiervoor beschikbaar die de uitwisseling om oplossingen te vinden voor vaak lastige werksituaties uitdagend en creatief maken.

Meer informatie over dit onderwerp? Hier vindt u de folder met het trainingsaanbod over Supervisie.