Identiteit

  • Kernwaarden van uw organisatie
    Begeleiding van de (her)formulering van uw missie en visie, vanuit morele kernwaarden van uw organisatie. Bij het formuleren van identiteitsbeleid kunnen kernwaarden leiden tot een concretisering waarmee medewerkers binnen alle segmenten en op alle niveaus in uw organisatie uit de voeten kunnen. Reliëf helpt u met het verkennen van kernwaarden, het formuleren van kernwaarden en ondersteunt de verdere implementatie en voortdurende reflectie hierop vanuit de dagelijkse zorgpraktijk.

 

  • Werken aan cultuur verbetering
    Culturele aspecten binnen teams, locaties of organisaties kunnen een remmende werking hebben op de kwaliteit van zorg, Reliëf helpt u deze culturele aspecten en hun achtergrond boven tafel te krijgen en deze om te buigen. De methodes die hiervoor worden ingezet zijn het denken en werken vanuit kernwaarden, participerende observatie, morele reflectie op de persoonlijke en organisatorische inspiratie en coaching, supervisie en intervisie.

 

  • De bijdrage van geestelijke verzorging in de organisatie
    Reliëf geeft advies voor een goede positionering van de geestelijk verzorger in de organisatie. Een geestelijk verzorger kan, mits hij goed is toegerust en gepositioneerd, binnen een organisatie een grote bijdrage leveren aan de implementatie en ondersteuning van het identiteitsbeleid en aan de ondersteuning van de spirituele aspecten van zorgverlening. Reliëf kan geestelijk verzorgers hierin scholen en begeleiden en de organisatie adviseren ten aanzien van de positionering en organisatie van geestelijke verzorging.