Referenties

De staf van Reliëf wordt bij veel scholingvragen en adviestrajecten ingeschakeld. Meestal in company, in een enkel geval bieden we een cursus met open inschrijving aan, bijvoorbeeld als vervolg op een symposium of congres.

Om een indruk te geven waar Reliëf actief is, hieronder een greep uit recente activiteiten:

Ethiek
Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht Studiemiddag rond levenseinde
Amphia Ziekenhuis, Breda Begeleiding Commissie Ethiek
Amsta, Amsterdam Begeleiding Commissie Ethiek
Amsta, Amsterdam Scholing ethiek
Ariëns Zorgpalet, Enschede Begeleiding Commissie Ethiek
Berkumstede, Zwolle Scholing ethiek
Bronovo Ziekenhuis Bezinning Geestelijke Verzorging
Crabbehoff, Dordrecht Leven met sterven
IQ, Nijmegen Leergang Ethiek in de zorgsector
Jeroen Bosch Ziekenhuis,
's-Hertogenbosch
Ethiek en moreel beraad
Maasziekenhuis Pantein, Boxmeer Begeleiding ethiek
MC Haaglanden, Den Haag Scholing platform Ethiek
Mennorode, Elspeet Presentatie studiedag zorgethiek
Reliëf, Utrecht Ethiek in de praktijk open inschrijving
Saxenburghgroep, Hardenberg Opfriscursus Commissie Ethiek
Stichting Land van Horne, Weert Begeleiding Commissie Ethiek
Stichting LuciVer, Wijchen Training ethiek in de praktijk
Stichting LuciVer, Wijchen Van Harnas naar Zomerjurk
Zorggroep Elde, Boxtel Studiedag ethiek
Stichting ZuidOostZorg, Oosterwolde Begeleiding Commissie Ethiek
   
Identiteit
Amaris, Huizen Zorgleefplannen identiteitscommissie
Amaris, Laren Begeleiding identiteit
Duinrust, Den Haag Begeleiding commissie identiteit en geestelijke verzorging
Libertas, Leiden Gesprek geestelijke verzorging
Noord West Veluwe, Harderwijk Bezinning identiteit
SZR, Zorgcentra Rivierenland, Tiel Identiteitstraject
   
Zingeving
Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht Symposium inspiratie
Arendshorst, Assen Training levensverhalen
Bronovo Ziekenhuis, Den Haag Symposium inspiratie
Denkbeeld, Utrecht Workshop levensverhalen
De Zes Kernen, De Bilt Studiedag levensverhalen
Expertisenetwerk levensvragen, Utrecht Schrijfopdracht cursus voor begeleiders van vrijwilligers
HOF, Den Haag Training levensverhalen
Hofpoort Ziekenhuis, Woerden Inleiding levensvragen
Netwerk Palliatieve Zorg, Utrecht Werkgroep spiritualiteit
NPV, Veenendaal Train de trainer levensverhalen
PKN, Haarlem Training Mijn leven in kaart
Stichting Mara Op verhaal komen
Stichting Welzijn Ouderen, Leusden Introductie en training levensverhalen
Stichting Welzijn Ouderen Montferland Training levensboeken vrijwilligers
Stichting Welzijn Ouderen Montfoort Training Tsja, wat zal ik zeggen?
Stromen Opmaat Groep, Zwijndrecht Workshops ouderen/vrijwilligers
Vitalisgroep, Eindhoven Workshop eenzaamheid
Zorgaccent, Hellendoorn Met alle respect
   
Coaching
Accolade Zorggroep, Bosch en Duin Intervisietrajecten en coaching
Duinrust, Den Haag Coaching
NPV, Veenendaal Intervisie
   
Diversen
Actiz Lezing mentaal welbevinden
Amaris, Huizen Lezing mentaal welbevinden
Ariëns Zorgpalet, Enschede Voorzitten minisymposium
Stichting Cupertino, Sittard Secretariële ondersteuning
IVVU, Nieuwegein Bezinning mentaal welbevinden
Kalsbeek College, Woerden Lezing narratieve identiteit
LUCE, Tilburg College ouderen en levenskunst
Máxima Medisch Centrum, Eindhoven Advisering VAR
PhiladelphiaSupport, Utrecht Begeleiding inspiratiedag
Met PThU, Kampen Masterclass Ouder worden in perspectief
Zonnehof, Haren Ontbijtsymposium
Zonnehuisgroep Procesbegeleiding GV