Zingeving

 • Omgaan met levensvragen in de zorg
  Training voor zorgprofessionals en vrijwilligers om over levensvragen in gesprek te gaan met patiënten, cliënten en bewoners. Levensvragen zijn aan de orde voor elk mens, zeker als die in meer of mindere mate afhankelijk wordt van zorg. ‘Waarom overkomt mij dit?', ‘voor mij hoeft het zo niet' of ‘wat is in deze situatie echt belangrijk voor mij'? zijn voorbeelden van vragen of verzuchtingen die mensen uiten. Hoe levensvragen herkennen en ermee omgaan? Er is veel te trainen in het goed leren luisteren en basisvaardigheden ontwikkelen om aandacht te geven aan levensvragen. De kwaliteit van de zorg kan niet zonder deze aandacht.

 

 • Werken met levensverhalen in de zorg
  De zorg laten aansluiten bij het unieke levensverhaal van de cliënt, hoe doe je dat methodisch? Nu ook voor dementerende bewoners. Elk mens is uniek, gevormd door talloze levenservaringen. Vandaaruit reageren mensen en geven zij betekenis aan wat zij nu meemaken. Maar kén je de ander voldoende om daarop in te gaan? Reliëf heeft een methodiek ontwikkeld om met ouderen in gesprek te gaan over hun levensverhaal (Mijn leven in kaart). Dat is óók mogelijk in contact met dementerende mensen, al vraagt dat om de vaardigheid belevingsgerichte vragen te stellen en aan te sluiten op de gevoelswereld van degene die dementeert. Dat is goed te oefenen via de methodiek van Mijn leven in fragmenten (zie voor meer informatie www.zorgvoorhetverhaal.nl).

 

 • Mentaal welbevinden als kern van menswaardige zorg
  Basiscursus voor bestuurders en managers om vorm te geven aan mentaal welbevinden, één van de vier domeinen van verantwoorde zorg. De sleutel tot het bieden van kwaliteitszorg ligt bij de invulling van het domein mentaal welbevinden. De vele dimensies die hierin een rol spelen maken duidelijk wie de mens is die zorg wordt geboden en wat zin-vol voor hem of haar is. Er zijn talloze mogelijkheden om invulling te geven aan dit domein, waarin thema's als depressie, geestelijke verzorging, levensverhalen e.d aan bod komen. Reliëf geeft richting aan implementatie van dit domein binnen de totale zorgverlening.

 

 • Coaching, supervisie en intervisie
  Coaching, supervisie en intervisie zijn krachtige instrumenten om te leren over jezelf, je beroep en de context waarbinnen je werkzaam bent. Supervisie en coaching kan individueel of in een kleine groep worden gevolgd onder begeleiding van een geregistreerd supervisor of coach. Een supervisietraject kent minimaal tien sessies, bij voorkeur eens in de twee à drie weken. Een coachingstraject heeft minimaal drie bijeenkomsten, frequentie en duur zijn afhankelijk van de leervraag.

  Intervisie richt zich op het leren van en aan elkaar als beroepskrachten die hetzelfde werk doen, hetzij binnen teamverband van dezelfde organisatie, van verschillende afdelingen of uit verschillende organisaties. Er zijn vele methodieken en werkvormen hiervoor beschikbaar die de uitwisseling om oplossingen te vinden voor vaak lastige werksituaties uitdagend en creatief maken.