Verslag en presentaties 9 oktober 2014 Inspiratiedag levensverhalen: Het verhaal gaat dr...!

Ieder mens heeft een uniek levensverhaal. Een verhaal dat het waard is om verteld en gehoord te worden. Mede dankzij de methode Mijn leven in kaart zijn de afgelopen tien jaar al veel verhalen niet alleen verteld en gehoord, maar ook opgeschreven en gebundeld in prachtige levensboeken. Alle reden om in het najaar van 2014 een feestelijke Inspiratiedag te houden - voor een ieder met passie voor het levensverhaal. Hier vindt u de presentaties die op die dag zijn gehouden. Klik op de oranje titels om de presentatie te downloaden.

 

Verslag

Maar liefst 180 deelnemers waren er op de Inspiratiedag Levensverhalen 'Het verhaal gaat door', georganiseerd door Reliëf op 9 oktober in Mennorode in Elspeet (Veluwe). Hier vindt u de impressie van Marilou den Outer.

Al tien jaar is Reliëf betrokken bij onderzoek over en de praktijk rondom levensverhalen in zorg en welzijn, onder het motto: meer aandacht voor het levensverhaal in de zorg is noodzakelijk om kwaliteit van zorg te leveren. In die 10 jaren is veel gebeurd: meerdere methodieken, prijzen, platforms en veel vrijwilligers en professionals zijn met levensverhalen aan de slag gegaan.

In de zaal zaten mensen ‘van het eerste uur’, maar ook opvallend veel ‘nieuwkomers’. Een teken dus dat het levensverhaal volop in de belangstelling staat.
Reliëf greep de gelegenheid aan om twee nieuwe publicaties te presenteren in samenwerking met uitgever Bohn Stafleu van Loghum: een geheel herziene editie van ‘Mijn Leven in Fragmenten’ (methode voor werken met levensverhalen met mensen met dementie: In gesprek met mensen met dementie, de kracht van persoonlijke verhalen en, geheel nieuw: ‘Met oudere migranten in gesprek over hun levensverhaal; mijn leven in kleur’ (zie foto).
Mooie inleidingen waren er van José Franssen die al dertig jaar bezig is met levensverhalen en nu haar ervaringen volop deelt; van Anneke Sools, die vertelde over het project Brieven vanuit de Toekomst Universiteit Twente - Het Levensverhalenlab, het kenniscentrum op het terrein van narratieve psychologie en geestelijke gezondheid; van Dominiek Lootens van Caritas Antwerpen over het project ‘Inclusief Verhalend Werken’; en van Thijs Tromp, directeur Reliëf, die promoveerde op de betekenis van levensverhalen op het welbevinden van ouderen en in Mennorode op inspirerende wijze vertelde over: ‘wat is het dat levensverhalen zo boeiend en zinvol maakt’?
Deelsessies en volop netwerken stonden op het middagprogramma. Deelsessies die een mooi beeld gaven van de vele variaties rond het thema levensverhalen: over palliatieve zorg, levensverhalen met migranten en levensverhalen met mensen met dementie.
Kortom, een zeer inspirerende dag, met dank aan Wout Huizing, Thijs Tromp en de andere medewerkers van Reliëf.

Op de facbookpagina vindt u ook foto's van de dag.

 

Presentaties

Wout Huizing: 10 jaar levensverhalen

Al tien jaar is Reliëf betrokken bij onderzoek over en de praktijk rondom levensverhalen in zorg en welzijn. En wat zijn er een hoop mijlpalen te noemen: meerdere methodieken, prijzen, platforms en veel vrijwilligers die het mogelijk maakten!

Kees Posthumus: Alleen een plastic tasje.

José Franssen: Het verhaal áchter ‘Een Landschap van herinneringen’ 

Na jarenlange inzet rondom het levensverhaal met trainingen en publicaties deelt José haar ervaringen en inzichten d.m.v. ‘snipperberichten’ voor ieder die zich verder wil ontwikkelen. Waarom eigenlijk?

Anneke Sools: Brieven uit de toekomst

Levensverhalen zijn er niet alleen om terug te blikken, maar om richting te geven aan de toekomst. We léven onze verhalen. Wat gebeurt er als je je verhaal van de toekomst vertelt?

Dominiek Lootens: levensverhaal in perspectief

Er zijn diverse functies aan te geven van verhalend werken in de zorg voor mensen met een beperking. Dominiek biedt een verrassend model om deze verschillende functies in kaart te brengen.

Thijs Tromp: De verbindende kracht van verhalen

Zoveel ervaringen, zoveel inzichten, zoveel ideeën en ontwikkelingen.

Wat is de kracht van verhalen? Een persoonlijke visie.

Presentatie van drie nieuwe publicaties:

- Met oudere migranten in gesprek over hun levensverhaal, Mijn leven in kleur (Paulien Matze, Wout Huizing en Yvonne Heygele) Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

http://www.bsl.nl/shop/met-oudere-migranten-in-gesprek-over-hun-levensverhaal-9789036807500.html

- In gesprek met mensen met dementie. De kracht van persoonlijke verhalen (Marie-Elise van den Brandt- Heek en Wout Huizing) Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

http://www.bsl.nl/shop/in-gesprek-met-mensen-met-dementie-9789036807487.html

- Een veilig huis, vieringen in het verpleeghuis met mensen met dementie (Marja Doesburg) Uitgeverij: Elikser

Deelsessie I - In gesprek over het levensverhaal met mensen met dementie:

Centraal in deze sessie stond de vraag naar de communicatie over het levensverhaal met mensen met dementie. Hoe ben je met hen in gesprek? Hoe hen verstaan? Informatie, inspirerende voorbeelden én zelf oefenen in gespreksvoering.

- Marie-Elise van den Brandt en Maria Huijts: In gesprek met mensen met dementie, de kracht van het verhaal

Deelsessie II - Met oudere migranten in gesprek over hun levensverhaal

Centraal in deze sessie stond de vraag wat het betekent om ‘cultuurspecifiek’ zorg te bieden en op welke wijze de aandacht voor levensverhalen hiertoe impulsen (kunnen) geven. Aan de hand van ‘mijn leven in kleur’ kunnen ontdekkingen met elkaar worden gedaan. Tips en handvatten te over om elkaar mee te geven!

- Yvonne Heygele (Netwerk NOOM): migranten aan het woord

- Paulien Matze: Met oudere migranten in gesprek over hun levensverhaal. Nadere kennismaking met de nieuwe publicatie: uitgangspunten, gesprekstips en inkijkje in de gehouden pilot.

- Ellen Loomans: groepsgesprekken aan de hand van mijn leven in kleur

Praktijkvoorbeeld over groepsgesprekken met Surinaamse ouderen over hun levensverhaal in De Venser in Amsterdam (één van de pilotplaatsen om de nieuwe methode ‘uit te proberen’)

Deelsessie III - In gesprek over het levensverhaal binnen de palliatieve terminale zorg

Centraal in deze sessie stond de zoektocht hoe in de palliatieve terminale zorg de aandacht voor levensverhalen te integreren. Aanzetten en ervaringen die reeds zijn opgedaan komen in beeld. De uitdaging is om samen aanbevelingen te formuleren hoe binnen deze context nieuwe ontwikkelingen in gang kunnen worden gezet.

- Patricia van de Brink (bureau Kwiek): Nadere kennismaking met de Verhalencirkel, een speels hulpmiddel waarmee je in gesprek kunt gaan over levensvragen. Het is niet altijd eenvoudig in gesprek te gaan en te horen wat mensen echt bezig houdt. De Verhalencirkel helpt hierbij. In een 1 op 1 gesprek of in een groep. Met iemand die je al langer kent, of iemand die je juist beter wilt leren kennen.

- Gonnie Jansen: Je levensverhaal nalaten als de tijd dringt
- Beatrijs v.d. Heijden: flitsen

Deelsessie IV - Een veilig huis: het Verhaal vertellen in vieringen met mensen met dementie
De publicatie Een veilig huis reikt handvatten aan om in vieringen verhalen en het Verhaal van God te vertellen aan mensen met dementie. In deze deelsessie was speciaal aandacht voor de taal die je spreekt, de beelden die je oproept en rituelen die belangrijk zijn.