Jaarverslag en financieel jaarverslag

ReliŽf legt jaarlijks verantwoording af van haar activiteiten aan haar leden. Dat doet zij middels een jaarverslag dat op de Algemene Ledenvergadering in het voorjaar wordt besproken.

Het jaarverslag van 2017 vindt u hier.

 

Lees hier de jaarrekening 2017