Meerjarenbeleidsplan en activiteitenplan 2017

Reliëf komt op voor menslievende zorg in Nederland. Wie goed luistert naar de geluiden in de zorg en in samenleving weet hoe groot het verlangen is naar liefdevolle zorg en de menselijke maat. Deze geluiden dreigen soms overstemd te raken door het politieke debat over kwaliteit en betaalbaarheid, maar wie in gesprek gaat met zorgverleners, patiënten en hun familie hoort waar het voor hen om gaat: liefde en aandacht voor de mens die zorg nodig heeft.

Menslievendheid is een spiritueel ideaal met een lange traditie, waarin Reliëf diep geworteld is. Reliëf wil zich ook in de komende jaren inzetten om dit ideaal levend te houden. De afgelopen jaren hebben we mogen ervaren hoe groot de behoefte is aan het bevorderen en ontwikkelen van kaders voor menslievende zorg in de praktijk, te midden van alle technische en instrumentele vraagstukken waar de zorgsector voor staat. Dat de sector daar Reliëf voor weet te vinden geeft moed en vertrouwen om ons belangrijke werk voort te zetten.

Klik hier voor het Meerjarenbeleidsplan 2017-2020

Klik hier voor het Activiteitenplan 2017 en hier voor de bijbehorende begroting.