Onze partners

Wij werken samen met verschillende partners.

Christelijk Sociaal Congres 
VKMO, Katholiek Netwerk
Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen
Coalitie Van Betekenis tot het Einde
Stichting Fonds Cupertino
Lindeboominstituut
Prudentia (Radboudumc, UvH, TGE)
Caritas Vlaanderen
Toetstheater
Vakgroep Zorgethiek van de UvH
Van Betekenis tot het Einde

De laatste levensfase - nooit te vroeg om erover te praten

Ieder mens is tot het laatst toe van betekenis. Vanuit die visie vraagt coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’ ruimte en aandacht om na te denken over de invulling van de laatste fase van het leven. Hoe zie je het zelf en hoe kun je van betekenis zijn voor de ander? Als coalitie willen we het gesprek hierover stimuleren.

Alle organisaties binnen dit samenwerkingsverband werken vanuit de overtuiging dat de laatste levensfase een zichtbaarder onderdeel van het dagelijks leven zou moeten zijn. Meer aandacht voor leven en sterven in waardigheid draagt bij aan een zorgzame samenleving.

Website Ikwilmetjepraten.nu
Nadenken en praten over de laatste levensfase is niet gemakkelijk, daarom geeft de website ikwilmetjepraten.nu verschillende tips en mogelijkheden om met elkaar in gesprek te gaan. Het biedt handvatten, informatie en activiteiten aan een breed publiek en aan professionals om de gedachten over de invulling van de laatste fase van het leven vorm te geven. Als je van elkaar weet welke wensen er zijn, is de kans groter dat ze ook daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Samenwerkingspartners
De coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’ is een samenwerking tussen:

Nationaal Programma Palliatieve Zorg
De coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’ draagt bij aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ). Om de bewustwording rond de laatste levensfase te vergroten, heeft de overheid aan de coalitie 'Van Betekenis tot het Einde' voor drie jaar subsidie toegekend. Hiermee kunnen de samenwerkingspartners projecten uitvoeren. We bieden deze aan via ikwilmetjepraten.nu.

Facebook
Van Betekenis tot het Einde heeft ook een Facebookpagina.

 

 

Toetstheater

Reliëf en het Toetstheater zijn samenwerkingspartners. Daarom krijgen leden van Reliëf 10 % korting als zij het Toetstheater willen inzetten in conferenties, themadagen of workshops.

Het Toetstheater is gespecialiseerd in een vorm van educatief theater die gezamenlijke reflectie uitlokt. Het publiek bepaalt mee wat er gebeurt op het podium. Voorstellen worden gelijk op het podium uitgeprobeerd, tot lering en meestal ook vermaak.

Voorstellingen van het Toetstheater zijn altijd op maat. Ethische dilemma’s in de zorg zijn rode draad. De situaties waarmee het publiek zich gaat bemoeien zijn actuele situaties op de eigen werkvloer.

Thema’s van de afgelopen jaren zijn o.a. samenwerking tussen formele en informele zorg, veilig thuis, gedragscode, gezamenlijke besluitvorming, eigen professionele ruimte in het huidige zorgstelsel en betekenisvolle zorg. Vooral daar waar morele vragen en ethische kwesties in het werk naar voren komen, en de ‘juiste’ manier van handelen niet eenduidig is, denkt het Toetstheater graag mee.

Website: www.toetstheater.com

Facebook: link

Contact: info@toetstheater.com