Prudentia

Prudentia is een samenwerkingsverband om aandacht voor ethiek en morele reflectie in ziekenhuizen te bevorderen door middel van conferenties en publicaties over actuele thema's. Prudentia is een project van het RadboudUMC, ReliŽf, de Universiteit voor Humanistiek en Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek, waaraan 17 ziekenhuizen deelnemen.

Prudentia betekent voorzichtigheid, praktische wijsheid. Het prudentiaproject beoogt als doel bezinning en reflectie op actuele ethische thema's in de ziekenhuiswereld, en op de manier waarop kernwaarden van zorg in de praktijk tot uiting komen - oftewel identiteit. In conferenties en middels publicaties worden zorgprofessionals en managers uitgedaagd te reflecteren op concrete ethische thema's in de dagelijkse praktijk van hun werk.

De titel Prudentia geeft uitdrukking aan de manier waarop ethische vragen benaderd worden in dit project: niet vanuit theoretische bespiegelingen, maar vanuit de dagelijkse ziekenhuispraktijk, tenslotte wordt in die praktijk goed handelen vaak juist geleid door praktische wijsheid. 

Sinds 2001 zijn inmiddels twaalf conferenties gerealiseerd. De projecten van Prudentia omvatten steeds vier jaar en elk jaar staat een actueel thema centraal. De derde projectperiode is inmiddels afgerond en momenteel beraadt de projectgroep zich op een vervolg.

 

Tot nu toe verschenen in de prudentiareeks:

 • Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek, 2016-26(1). Themanummer: ‘Mooie woorden waarmaken’
 • Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek, 2015-25(1). Themanummer: ‘Gezamenlijke besluitvorming, ideaal en praktijk’.
 • M. Pijnenburg, C. Leget & J. den Bakker (red.), De tijd, het geld en de wijsheid. Een bezinning op het tijdsprobleem in de gezondheidszorg. Den Haag: Boom Lemma, 2013
 • M. Pijnenburg, C. Leget & A. van Heijst (red.), Wat bezielt je? Geïnspireerd – blijven - werken in het ziekenhuis. Budel: Damon, 2011.
 • M. Pijnenburg (red.): Menslievende zorg, management en kwaliteit. Budel: Damon, 2010.
 • M. Pijnenburg, C. Leget & Th. Wobbes (red.), Chirurg en ethiek. Mensbeelden en dilemma’s onder het mes. Budel: Damon, 2008.
 • M. Pijnenburg & C. Leget (red.), Multicultureel sterven in het ziekenhuis. Een professioneel-ethische uitdaging. Budel: Damon, 2006.
 • M. Pijnenburg & C. Leget (red.), Agressie in het ziekenhuis. Ethische aspecten van ondervinden, reageren en voorkomen. Budel: Damon, 2005.
 • C. Leget (red.), Geloven in wat je doet. Zorginstelling en katholieke traditie. Budel: Damon, 2004. (niet meer beschikbaar)
 • M. Pijnenburg & M. Nuy (red.), Het ziekenhuis als morele gemeenschap. Budel: Damon, 2003.
 • M. Pijnenburg & M. Nuy (red.), Abstineren. Morele afwegingen bij het staken van levensverlengend medisch handelen. Budel: Damon, 2002.
 • Prudentiacahier II, Doen en laten in de geneeskunde. 2000 (uitgegeven in eigen beheer).
 • Prudentiacahier I, Waardeoordelen en gewetensconflicten in de gezondheidszorg. 1999 (uitgegeven in eigen beheer).