Zorg rondom het levenseinde

Publicaties van ReliŽf die gaan over zorg rondom het levenseinde

Met het oog op het einde 

auteur: Doeke Post

Met het oog op het einde

(Uitgeverij Meinema, 2013)

128 pag. € 14,95

 

We leven steeds langer. De mogelijkheden van de geneeskunde groeien sterk. Het lijkt of de dood steeds meer wordt bevochten, ook als dat groot lijden met zich meebrengt. Willen we dat? De discussie over een zinvolle en waardige dood en vooral een waardig levenseinde neemt toe. De grote vraag is hoe de patiënt zelf zijn reiswijzer invult.

De auteurs van dit boek wijzen ons op de noodzaak om al in gezonde dagen keuzes te maken. Welke beslissingen moeten worden genomen om de regie in eigen hand te houden als de laatste reis onvermijdelijk is geworden? Hoe zet ik die keuzes om in een wilsverklaring? Hoe bespreek ik dat met mijn familie en de huisarts?

Met het ook op het einde staat stil bij de betekenis van kwetsbaarheid, lijden en dood, en hoe wij daar als samenleving mee om willen gaan.

Met bijdragen van Heleen Dupuis, Peter Hofland, Wout Huizing, Frits de Lange, Gerbert van Loenen, Madeleine Timmermann en Doeke Post.

 

Leven met de doodLeven met de dood

auteur: Leo Fijen
(Ten Have 2011)
208 pag. € 14,99


Een boek over het leven. Het leven van ieder die zijn of haar dierbare verliest. Ontroerende verhalen en troostende gedichten. Woorden waar vaak geen woorden zijn. Houvast om verder te leven in het niemandsland van de dood.

Leo Fijen vroeg aan nabestaanden: welke teksten geven kracht en bieden troost? Dezelfde vraag stelde hij aan de belangrijkste rouwdeskundigen van Nederland en Vlaanderen. Zij kozen ieder vijf gedichten en lichten die in dit boek toe met een persoonlijk verhaal.

 

 

Zorg rondom het levenseindeZorg rondom het levenseinde

auteur: Wout Huizing
(Reliëf / Kok 2010)
233 pag. € 23,50


'Zorg rondom het levenseinde' reikt concrete handvatten aan voor professionele zorgverleners en vrijwilligers in de palliatieve zorg om af te stemmen op de noden en behoeften van terminale patiënten, waarbij oog is voor medische, psychosociale en spirituele aspecten. Handreikingen worden gedaan hoe je moeilijke ethische vragen (bijvoorbeeld rondom sedatie en euthanasie) kunt bespreken. Relevante, actuele theoretische inzichten zijn toegankelijk beschreven en toegesneden op de alledaagse zorgpraktijk.

Daarmee is 'Zorg rondom het levenseinde' een basisboek met veel informatie en aanzetten voor bezinning, zodat medewerkers en vrijwilligers hun werk weldoordacht, deskundig, persoonlijk betrokken en geïnspireerd kunnen doen.

 

Multicultureel sterven in het ziekenhuisMulticultureel sterven in het ziekenhuis

redactie: Martien Pijnenburg en Carlo Leget
(Damon 2006)
112 pag. € 12,50


Bundel van de prudentiareeks over de diversiteit van rituelen en symbolen uit verschillende religieuze en culturele achtergronden die aansluiten bij de eigen spirituele en culturele behoeftes van stervenden en naasten.
 

De dood ter sprakeDe dood ter sprake

redactie: Wybe Dijk en Thijs Tromp
(Reliëf 2003)
48 pag. € 4,95


Een beknopt boekje over de dood in het ziekenhuis. Het vormt de weerslag van een cursus over stervensbegeleiding voor verpleegkundigen en artsen die het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht heeft gegeven in samenwerking met Reliëf.

 

Geloven in leven

Spirituele zorg voor stervenden en hun naasten

 

auteur: Myriam Steemers-van WinkoopGeloven in leven(Van Gorcum 2003)
€ 37,-  UITVERKOCHT


Geloven in Leven handelt over spirituele zorg voor stervenden en hun naasten. Daarbij wordt ook uitvoerig ingegaan op palliatieve zorg voor stervenden en hun naasten uit andere religieuze en levensbeschouwelijke culturen. Zo wordt de palliatieve zorg voor joden, christenen, moslims, bahai, boeddhisten en Hindoes maar ook voor humanisten uitgewerkt. Het boek bevat veel praktijkvoorbeelden waarin stervenden en hun naasten maar ook zorgverleners aan het woord komen.