Bestuur Stichting Fonds Cupertino

Het bestuur wordt gevormd door:

  • de heer J. (Jan) van der Kruis, voorzitter
  • mevrouw drs. W.R. (Wija) van der Kaaden-Huttinga, secretaris
  • de heer W.O. (Wybe) Sierksma, penningmeester

De heer dr. T. (Thijs) Tromp is adviseur van het bestuur.