Stichting

Stichting Fonds Cupertino (SFC) is sinds de statutenwijziging van 8 januari 2015 de nieuwe naam van de Stichting Cupertino, een katholiek centrum voor levensbeschouwing en ethiek in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Krachtens de nieuwe statuten heeft SFC ten doel het bevorderen van aandacht voor zingeving en ethiek in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naaste familie.

SFC tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het verlenen van subsidie aan projecten met landelijke werking/ uitstraling op bovenbedoeld gebied van Reliëf en van andere rechtspersonen, met dien verstande dat de projecten van Reliëf voorrang hebben;
  • het meewerken aan de uitgifte van een periodiek op bovenbedoeld gebied.

SFC is dus een voortzetting van de Stichting Cupertino, maar zonder het predicaat ‘katholiek’ en met een statutaire verbinding met Reliëf.