Rapport Verder met participatie in kerk, zorg en samenleving voor mensen met een verstandelijke beperking

De uitkomsten en aanbevelingen van project "Verder met participatie in kerk, zorg en samenleving voor mensen met een verstandelijke beperking" zijn hieronder te downloaden.

Voor het onderzoek ging Reliëf in gesprek en deed observaties bij verschillende partijen: Mensen met een verstandelijke beperking, zorgaanbieders, kerken, belangenverenigingen, nieuwe en bestaande samenwerkingsinitiatieven en onderzoekers.

Het doel van het inventariserende onderzoek was om te komen tot aanbevelingen voor de toekomst: hoe we op een passende manier het meedoen en meetellen van mensen met een verstandelijke beperking kunnen blijven bevorderen. Reliëf wil daar in samenwerking met anderen de komende jaren haar bijdrage aan leveren.