Projecten

Project 'Van zorgen voor naar leven met'

Initiatief: Vereniging Reliëf

Strekking: Projecten ter bevordering van de inclusie van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving.

Looptijd: 2016-2017

Subsidiebedrag: € 55.000

 

Levensverhaal mensen met een verstandelijke beperking

Initiatief: Vereniging Reliëf

Strekking: het leveren van een bijdrage aan een brede en duurzame inbedding van verhalend werken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Looptijd: 2010-2015

Subsidiebedrag € 66.230

 

Spelmethode 'Open de Cirkel'

Initiatief: Stg. Dichterbij

Strekking:

a. aanvulling van de spelmethode Open de Cirkel (om medewerkers met elkaar in gesprek te brengen) met enkelemodules over onderwerpen inzake ethiek en levensbeschouwing in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

b. het maken van een versie van Open de Cirkel om mensen met een verstandelijke beperking zelf met elkaar in gesprek te laten komen over de zojuist genoemde onderwerpen.

Looptijd: 2010-2012

Subsidiebedrag: €25.600

 

Boek 'Onwijs gaaf'

Initiatief: Vereniging Reliëf

Strekking: Informatie over en voorbeelden van het betrekken van mensen met een verstandelijke beperking bij activiteiten van r.k. parochies.

Uitgegeven in 2008

Subsidiebedrag: €4.500