Publicaties Cupertino

Inclusief verhalend werken met mensen met een verstandelijke beperking

9789044133882.jpg

Dominiek Lootens

De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is sterk in beweging. Steeds meer mensen met een beperking verruilen de instelling voor een plaats in de lokale gemeenschap. Daardoor worden zij uitgedaagd om een eigen netwerk uit te bouwen en te integreren in hun nieuwe leefomgeving. Tellen ze werkelijk mee als volwaardige burgers? Is er een luisterend oor voor hun verhaal? Blijft het, met alle goede bedoelingen, opnieuw bij ‘zorgen voor hen’ of ontstaat er ook een ‘leven met elkaar’?

Inclusief verhalend werken is bedoeld als oefenplaats, vrijplaats of ‘tussenruimte’ voor maatschappelijke integratie. Het is een plek waar projectpartners zichzelf kunnen uitdrukken en wederkerige relaties aangaan. Bij inclusief verhalend werken volstaat het niet om een levensboek te maken of een biografische paragraaf in te vullen. Mensen met een verstandelijke beperking nemen het narratief project en de sociale actie die erop volgt zelf mee in handen. Dit boek nodigt professionals en beleidsmakers uit om hun visie en hun praktijk rond levensverhalen te verbreden en te verdiepen. Het geeft inzicht in de nieuwste ontwikkelingen binnen Disability Studies en Inclusive Research. Het biedt concrete handvatten om zelf inclusief verhalend aan de slag te gaan.

U kunt het boek bestellen bij Reliëf via info@relief.nl

ISBN: 9789044133882
Aantal Pagina's: 114
Prijs: € 19.00
Uitgever : Garant Uitgevers nv

Feestelijk gehandicapt?

redactie: Truus Rütter-Wijers

(Schoth,1986)

Een serie vraaggesprekken naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van de Vereniging voor Sociaal Pedagogische Zorg H. Jozef van Cupertino te 's-Hertogenbosch. NB. De titel zinspeelt op de indertijd gebruikelijke aanduiding van de doelgroep als ''geestelijk gehandicapten''.

 

Wat je doet ben jezelf

redactie: Willem Cranen, Truus Rütter en Henk Visser

(Schoth, 1988)

Verslag van studiedagen over arbeid voor mensen met een verstandelijke beperking.

 

Op adem komen

redactie: H. Rijksen

(Damon, 1992)

Cursus betreffende levensbeschouwelijke begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking.

 

Vaardigheid en waardigheid

redactie: W. Cranen, A. Mulder, C. van Opzeeland, T. Rütter, H. Rijksen en M. Steemers

(Damon, 1994)

Leven met ziekte en handicap. Is onze samenleving meer gericht op vaardigheid en presteren dan op waardigheid en waarderen? (Deze brochure is vervaardigd in opdracht van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland)

 

Het geweten van het werkHet geweten van het werk

redactie: Henri Rijksen

(Damon, 2002)

167 pag. € 18,00

Ethische vragen maken onderdeel uit van het werk van de ambulante zorgverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Hoe ga je om met die ethische vragen maar ook hoe ziet je eigen ethische overtuiging eruit? En hoe communiceer je met je collega's over dit fundamentele aspect van je werk?

 

Leven in het zorgplanLeven in het zorgplan

redactie: Henri Rijksen

(Damon, 2002)

160 pag. € 14,50

Aandacht voor levensvragen hoort in het zorgplan. Maar wat zijn eigenlijk levensvragen? In welke situaties komen we ze tegen? Hoe gaan we om met levensvragen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking? Dit boek is een praktisch handboek om levensvragen op te sporen en te leren hanteren.

 

De ziel van het werkDe ziel van het werk

redactie: Henri Rijksen

(Damon, 1999)

167 pag. € 18,00

Aandacht voor zingeving in de ambulante zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. Hoe ga je om met de levensvragen van cliënten, hun ouders en familieleden? Hoe kun je daar concreet op reageren? Geschreven in opdracht van de voormalige Sociaal Pedagogische Diensten van Tilburg en Breda, nu MEE genaamd.