Ik zou zo graag een ketting rijgen

Een tweedaagse training met praktijkopdracht, voor beginners en voor gevorderden.

                                       “Zeker de moeite waard om voor deze cursus tijd vrij te maken, welkome aanvulling voor de praktijk.”

Doel

Deze training maakt professionals (pastores, geestelijk verzorgers) en vrijwilligers vertrouwd met het vorm en inhoud geven aan gespreksgroepen met kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen, aan de hand van de methode 'k Zou zo graag een ketting rijgen. Levensthema's voor kringgesprekken met ouderen. Deze methode wil (oudere) mensen weer in contact brengen met elkaar, met zichzelf en met wat hen ten diepste beweegt en daarmee bijdragen aan een zin-vol leven. Zie hier voor meer informatie over het boek.

Achtergrond

Niet langer alleen geestelijk verzorgers, maar ook pastores en vrijwilligers namens de kerk of vanuit de geeestelijke verzorging krijgen in hun werk steeds meer te maken met ouderen die behoefte hebben aan ondersteuning bij het beleven van zin in hun bestaan. Als gevolg van eenzaamheid, verlieservaringen, rouw, een beperkte mobiliteit en groeiende afhankelijkheid dringt de vraag naar de betekenis van het leven zich sterker op. Daarbij neemt op leeftijd vaak het vermogen af om zonder ondersteuning het mentale evenwicht te bewaren. Dat geldt zowel voor het groeiend aantal ouderen met een complexe zorgvraag die thuis wonen, als voor hen die in verpleeg- of verzorgingshuis verblijven. In beide situaties kan er zowel op de geestelijke verzorging als op pastorale zorg vanuit de kerkelijke gemeente een beroep worden gedaan. Niet elke professional of vrijwilliger voelt zich voldoende toegerust om met deze doelgroep om te gaan. Het contact met generatiegenoten kan een bijdrage leveren aan het (opnieuw kunnen) beleven van zin. Een kringgesprek rond één van de thema's uit het boek is daarvoor een goede werkvorm. Lees hier het ervaringsverhaal van een enthousiaste vrijwilliger.

Inhoud en werkwijze

De training bestaat uit 2 losse dagen, voor beginners van 10 - 16 uur (inclusief lunch), voor gevorderden van 13 - 16 uur. De verkorte versie is bedoeld voor deelnemers die voldoende ervaring hebben met het leiden van gespreksgroepen en voldoende kennis van dementie.

Zowel voor beginners als gevorderden is er eenzelfde verplichte tussentijdse praktijkopdracht. De deelnemer bereidt zich voor door het methodische hoofdstuk uit het boek van te voren te bestuderen (wordt digitaal toegezonden).

Op de eerste trainingsdag wordt voor beginners 's ochtends aandacht besteed aan kenmerken van kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen en omgangsvormen daarmee. 's Middags wordt voor beginners en gevorderden de methode geïntroduceerd en worden enkele voorbeelden gepresenteerd. Daarna gaan de deelnemers zelf aan de slag. De dag wordt afgesloten met een reflectie op het ter plekke ingebrachte materiaal.

Tussen beide trainingsdagen in bereidt de deelnemer tenminste één gespreksgroep in de eigen context voor en voert die ook uit. Wanneer het niet mogelijk is dit binnen de eigen context te doen, bestaat er tegen meerkosten beperkt de mogelijkheid om een gespreksgroep op een trainingslocatie te doen en daarbij supervisorische begeleiding te ontvangen.

De opzet en ervaringen van de praktijkopdracht worden ingebracht op de tweede trainingsdag. 's Ochtends begint die dag voor beginners met leren observeren wat er in zo'n gespreksgroep gebeurt. De middag is voor beginners en gevorderden en gewijd aan gevorderde observatie en aan terugkoppeling en verdieping.

Locatie: Woerden, Houttuinlaan 5 (5 minuten lopen vanaf het station)

Logo%202%20Expertisenetwerk%20Levensvrag

Data: twee losse dagen, in overleg vast te stellen

Duur: beginners: 10 - 16 uur / gevorderden: 13 - 16 uur

Deelnemers: minimaal 6 - maximaal 12

Kosten: beginners: € 325 voor professionals, € 225 voor vrijwilligers (inclusief een exemplaar van het boek, winkelwaarde € 26,90).

gevorderden: € 275 voor professionals, € 175 voor vrijwilligers (inclusief een exemplaar van het boek, winkelwaarde € 26,90).

Accreditatie: SKGV: wordt aangevraagd; PE: 0,75 studiepunt (beginners)

De training voor beginners is de voortzetting van de cursus '... maar ik kan de draad niet krijgen', gegeven door geestelijk verzorgers werkzaam binnen de Zonnehuis Groep in samenwerking met het PCTE. De training voor gevorderden is een verkorte versie daarvan.

Algemeen:

Opgave is mogelijk via onderstaand formulier:

Belangstelling Ketting Rijgen