Themabijeenkomst 'Je blijft elkaar nodig hebben'

Leven met dementie - hoe doe je dat als mantelzorger

Een themabijeenkomst voor mantelzorgers, familie, buren die betrokken zijn bij mensen met dementie die gebruik maken van de dagopvang of die wonen in kleinschalige woonprojecten. Ook zorg/welzijnmedewerkers en vrijwilligers zijn welkom en kunnen deelnemen.

Een mantelzorger: “Ik weet niet waar ik mijn moeder nog een plezier mee kan doen. Het voelt voor mij ongemakkelijk om samen met haar te zijn, ze reageert zo anders dan voorheen”.

Hoe breng je de wereld van degenen met dementie en hun naasten wat dichter bij elkaar? Op een manier die waardevol is voor beiden en waarop ze er samen plezier aan beleven?

Themabijeenkomst
In de bijeenkomst komt - herkenbaar en veelvuldig - de vraag aan bod hoe je als mantelzorger het contact met je naaste met dementie positief in kunt vullen. Daarbij krijg je veel voorbeelden en concrete tips.

Ook staan we stil bij die momenten dat het lastiger is, en wat je dan als mantelzorger nodig hebt.

Voor wie
De bijeenkomst is voor mantelzorgers, familieleden, vrienden en buren van mensen met dementie die gebruik maken van de dagopvang of wonen in kleinschalige woonprojecten. Ook zorg- en welzijn medewerkers en vrijwilligers zijn welkom

Aan de bijeenkomst kunnen maximaal 25 mensen deelnemen.

Tijd en locatie
De themabijeenkomst duurt 2 uur en vindt plaats op uw eigen zorglocatie.

Kosten
Kosten worden op maat bepaald.
Alle bijeenkomsten zijn BTW vrij.

Door wie
Een ervaren trainer vanuit de Trainingswinkel van het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen geeft de themabijeenkomst.

Inschrijving
Meer weten of aanmelden voor deze themabijeenkomst?
Dit kan via: Alie Meyvogel, coördinator Trainingswinkel. T: 06-33924320.

Algemene website trainingswinkel:
www.netwerklevensvragen.nl/trainingswinkel