Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen

Aandacht voor levensvragen verbetert de kwaliteit van leven bij ouderen. Vooral wanneer mensen te maken krijgen met toenemende afhankelijkheid of verlies, kunnen ze moeite hebben om zinvolle dagen te ervaren. Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen (verkort: Netwerk Levensvragen) biedt ondersteuning bij het omgaan met levensvragen van ouderen in zorg en welzijn.

Waarom een Netwerk Levensvragen?

De kernpartners die samen het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen vormen, vinden dat aandacht voor levensvragen hoort bij een goede kwaliteit van zorg en welzijn voor ouderen. Zij bundelen hun krachten om aandacht voor levensvragen als een vanzelfsprekende dimensie in de uitvoeringspraktijk van zorg en welzijn te verankeren. Ook willen zij andere organisaties betrekken bij die aandacht in zorg en welzijn op landelijk en gemeentelijk niveau, zodat een breed netwerk ontstaat. Zie ook filmpje onderaan deze pagina en artikel Boris van der Ham in Trouw met aanvullende reactie van Tilly de Kruyf.

Waarom vindt Reliëf dit belangrijk?

De missie en visie van Reliëf sluit hier nauw bij aan. Daarom is Reliëf kernpartner in het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen.

Wat doet Reliëf in het Netwerk Levensvragen?

Reliëf is uitvoerder van de Trainingswinkel.

Wat doet het Netwerk Levensvragen?

Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen biedt ondersteuning bij het omgaan met levensvragen van ouderen in zorg en welzijn, zie ook de folder. Het Expertisenetwerk organiseert de volgende activiteiten:

De Trainingswinkel

We organiseren themabijeenkomsten, interactieve workshops en trainingen voor beroepskrachten, vrijwilligers en mantelzorgers. De trainingen worden voor elke organisatie op maat gemaakt. Ervaren trainers staan garant voor deskundige en inspirerende begeleiding. Ga voor meer informatie naar de Trainingswinkel.

Platform Regionale Initiatieven Levensvragen (PRIL)

Binnen het Platform Regionale Initiatieven Levensvragen (PRIL) vindt onderlinge uitwisseling en inspiratie in uw eigen regio plaats. Met een themagerichte aanpak ondersteunen we deze initiatieven. Het PRIL komt twee keer per jaar bij elkaar en deelnemers wisselen kennis uit over de verdere ontwikkeling van hun eigen initiatieven.

Webcommunity

De website www.netwerklevensvragen.nl bevat veel interessante informatie over levensvragen en zingeving. Wat is het en hoe ga je er mee om? Er staan werkvormen en filmpjes voor deskundigheidbevordering en veel praktijkervaringen over zowel aandacht voor levensvragen in intramurale zorg, zorg thuis als in welzijn.

Volg ons op twitter (@LevensvragenOud) en blijf op de hoogte van activiteiten en nieuws. Via LinkedIn groep Levensvragen en Ouderen start je zelf discussies of kun je reageren op vragen van groepsleden.

Samenwerkingsverband

Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen is een samenwerkingsverband van ActiZ , Agora , Humanistisch Verbond , Jo Visser fondsKBO-PCOB , LOC Zeggenschap in Zorg , Sociaal Werk Nederland , Reliëf , VGVZ en Vilans en bestaat sinds 2008.

 

Terug naar boven >>