Trainersteam Expertisenetwerk

De trainingen van het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen worden verzorgd door trainers met ruime ervaring. De trainers werken als team nauw samen. Het team is divers samengesteld. Dat maakt een goede match mogelijk tussen trainer, training en organisatie. Het trainersteam bestaat uit:

 

Marjo van BergenTilly de Kruyf | Wout Huizing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Marjo van Bergen

Koester je levensvragen, onderzoek ze steeds opnieuw. Ze gidsen je.

Beroep/professie

Humanistisch Geestelijk Verzorger, Trainer / Supervisor / Coach

Specialisme

Voordat ik me omschoolde tot geestelijk verzorger heb ik gewerkt in beleids-, advies- en managementfuncties. Mijn belangrijkste specialisme nu is methodiek van begeleidingswerk op niveau van levensvragen. Mijn eerdere ervaring maakt, dat ik dat altijd in een bredere organisatorische en maatschappelijke context zie. Dat maakt me ook als trainer breed inzetbaar.

Inhoudelijke thema's

 • Methodiek van begeleidingswerk: Contact maken, gespreksvaardigheden: verbaal en non-verbaal, werken met symbolen en metaforen, werken met levensverhalen, existentieel biografisch onderzoek
 • Omgaan met levensvragen, met als specialisatie verliesverwerking en werk- en loopbaan gerelateerde vragen.
 • Normatieve professionaliteit: de manier waarop (eigen) waarden, normen, levensovertuiging, bestaansethiek, een rol speelt in professioneel handelen.
 • Morele oordeelsvorming.
 • Leerprocessen in organisaties, ervaringsleren.
 • Omgaan met diversiteit (in alle opzichten).

Doelgroepen

 • professionals in de non-profitsector
 • vrijwilligers, professionals die met vrijwilligers werken
 • mantelzorgers, naasten, betrokkenen
 • managers en staffunctionarissen
 • teams
 • studenten, leerlingen in beroepsonderwijs

Trainerservaring

 • Omgaan met Levensvragen. Workshops en trainingen voor medewerkers en vrijwilligers van de diverse zorg- en welzijnsorganisaties.
 • Training Morele oordeelsvorming gegeven aan allerlei werknemers in (semi-) overheidsorganisaties en publieke sector.
 • Groepssupervisie en begeleide intervisie. (ROC Zadkine, Universiteit voor Humanistiek)
 • Gespreksgroepen over levensvragen (Cordaan, Justitiële Inrichtingen) gegeven aan: ouderen in verpleeghuissetting, gedetineerde vrouwen, gedetineerde illegale vreemdelingen.
 • Empowerment training voor asielzoekers en illegalen. Detentiecentra en gezinslocatie COA.
 • Omgaan met homoseksualiteit, Rotterdam Verkeert. Gegeven aan jongerenwerkers, docenten VMBO, werkers in gehandicaptenzorg, consulenten van allochtone zelforganisaties en tienermoeders.
 • Klinische lessen over geestelijke verzorging (AMC). Gegeven aan Verpleegteams AMC.
 • Diverse communicatietrainingen. Gegeven aan Wijkverpleegkundigen (Amsterdam Thuiszorg), re-integratie consulenten.
 • Diverse trainingen gender en diversiteit. Gegeven aan Professionals en teams in zorg en welzijn, 1e en 2e lijn.
 • Projectmatig werken, (sVM). Gegeven aan Professionals en teams in de non-profit sector, maatschappelijke organisaties.

Diversen

 • Ontwikkelen en leiden van werkconferenties, met name strategieontwikkeling (sVM, In Transit).
 • Ontwikkelen en uitvoeren van workshops, de laatste jaren met name m.b.t. normatieve professionaliteit (In Transit, UvH).
 • Gastdocentschappen rondom een veelheid van onderwerpen (UvH, NSPOH).

Publicaties

 • methodiek van begeleidingswerk bij levensvragen, in extreme omstandigheden
 • begeleiden van professionals
 • normatieve professionaliteit

Lees de blog van Marjo van Bergen over de training aan vrijwilligers.

Ga terug <<

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Tilly de Kruyf

Levensvragen zijn het hart van zorg en welzijn, zij openen de weg tot dat wat er echt toe doet.

Beroep/professie

Geestelijk verzorger, trainer en coach

Specialisme

 • zingeving, levensvragen en levensverhalen
 • palliatieve zorg
 • dementie
 • mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
 • eenzaamheid
 • ethische dilemma’s
 • mentaal welbevinden
 • intervisie

Doelgroepen

 • medewerkers in zorg en welzijn (vrijwilligers en professionals)
 • jongeren, volwassenen en ouderen zelf
 • mantelzorgers

Trainerservaring

Ondermeer:

 • Ontwikkelen en geven van trainingen vanuit het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen over omgaan met levensvragen voor professionals, ouderenadviseurs, uitvoerende medewerkers Wmo, vrijwilligers, mantelzorgers en ouderen zelf. (inhoudelijk aansluitend bij mijn specialisaties)
 • Humanitas: het trainen van vrijwilligers in het begeleiden van gespreksgroepen binnen het project ‘Zingeving en inspiratie voor 55plussers’.
 • Academie V&VN: scholing voor verpleegkundigen en verzorgenden rond de thema’s eenzaamheid en levensvragen.
 • Netwerken Palliatieve zorg en hospices: lezingen, workshops en trainingen voor professionals en vrijwilligers rond ‘Levenskunst en Stervenskunst’ en basale omgang met zingeving en levensvragen in de palliatieve zorg.
 • Mantelzorgers Veens/Veenendaal: workshops voor mantelzorgers rond het thema ‘Mantelzorger zijn, verruimt of verkleint het je leven?’. Inhoudelijk opgebouwd langs de lijnen levenskunst, levensvragen/levensvisie en levenskracht, met daarbij aandacht voor de relatie mantelzorger en zingeving.
 • Wmo: workshops voor uitvoerende medewerkers Wmo met als thema ‘Zin in zelfredzaamheid- wat beweegt de burger?’
 • Dementie: trainingen en workshops voor vrijwilligers en professionals aan de hand van de methodiek ‘In gesprek met mensen met dementie’ of ‘Sprekende handen’.
 • Mentaal welbevinden: training voor professionals ‘Werken aan mentaal welbevinden’; deze training maakt gebruik van het pakket en landkaart mentaal welbevinden, en creëert een directe koppeling met het (zorg)leefplan.
 • Intervisie & actie in de praktijk: intervisie met professionals of vrijwilligers waarin levensvragen, omgang met levensvragen en het geleerde daadwerkelijk oefenen of uitvoeren in de praktijk een belangrijk element is. 

NB. Aanbod (training, workshop, intervisie) altijd op maat en op geleide van de vraag.

Publicaties

 • ‘Zielservaringen rond het sterven en de ondersteunende rol van de humanistisch geestelijk begeleider’ in de bundel In wetenschap van de Ziel (2015)
 • Handreiking Spirituele zorg Hospice Heuvelrug. Warande Zeist (2009)

Ga terug <<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wout Huizing

Wie zicht heeft op zichzelf en de eigen bronnen van inspiratie én tijd maakt daarbij werkelijk stil te staan, die zal (beter) in staat zijn anderen te geven uit de rijkdom van wat hij zelf ontvangen heeft.

Beroep/professie

Stafmedewerker Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders en docent/ supervisor aan het Baptisten Seminarium.

Theoloog, (team)coach, trainer, docent. (Pastoraal) supervisor: (her)registratie vanaf 2001.

Van 1985 – 2007 geestelijk verzorger in de ouderenzorg.

Specialisme

Specialist binnen de ouderenzorg. Met expertise op het terrein van:

 • het levensverhaal
 • palliatieve zorg
 • zingeving en geestelijke verzorging

Als gecertificeerd (pastoraal) supervisor ook aanbod op terrein van supervisie, intervisie en coaching aan werkers in de zorg, met name ook geestelijk verzorgers.

Inleidingen en presentaties op het terrein van levensverhalen, palliatieve zorg, eenzaamheid, (mantel)zorg

Trainerservaring

 • Studieleider (met dr. Frits de Lange en dr. M. Walton) van de masterclass ‘ouder worden in perspectief’, een masterclass van 10 studiedagen in de jaren 2007 - 2013.
 • Ontwikkeld én gegeven de trainingen vanuit het Expertisenetwerk over omgaan met levensvragen voor zorgprofessionals, (vrijwillige) ouderenadviseurs, en vrijwilligers.
 • Trainingen aan professionals en vrijwilligers voor het werken met levensverhalen aan de hand van de methode ‘mijn leven in kaart’.
 • Training voor medewerkers die werken met mensen met dementie: over bejegening en aandacht voor het levensverhaal ( met o.a. ‘In gesprek met mensen met dementie, de kracht van persoonlijke verhalen’ als methodiek).
 • Teamcoaching van zorgteams en teams geestelijke verzorging
 • Train de trainers voor reflectiebijeenkomsten en moreel beraad met zorgteams
 • Trainingen ‘zorg rondom het levenseinde’ met als basisboek ‘Zorg rondom het levenseinde’ (2010, Wout Huizing, Kampen).
 • Adviestrajecten met bestuurders/ managementteams rondom mentaal welbevinden en identiteit (binnen de ouderenzorg).

Supervisie en coaching

Vele jaren ervaring als supervisor van werkers in de zorg, geestelijk verzorgers. Zowel individueel, triade als groep.

Individuele coaching en coaching van zorgteams in kader van Reliëf zorg-benadering.

Publicaties, o.a.:

 • In gesprek met mensen met dementie, De kracht van persoonlijke verhalen (M.-E. van den Brandt – van Heek, W. Huizing (2014), Houten: Bohn Stafleu van Loghum)
 • Met oudere migranten in gesprek over hun levensverhaal. Mijn leven in kleur (P. Matze, W. Huizing, Y. Heygele (2014), Houten: Bohn Stafleu van Loghum)
 • Mijn leven in kaart. Met ouderen in gesprek over hun levensverhaal (W. Huizing en T. Tromp (2013), Houten: Bohn Stafleu van Loghum)
 • Een stap verder. Het gesprek deel III (W. Huizing, C. Begemann, E. Bremer (2012), Den Haag: VNG (in kader van het project De Kanteling)
 • Mentaal welbevinden in de zorg thuis (W. Huizing, T. Tromp, M. Cuijpers, G. Ubels (2012), Utrecht: ActiZ)
 • Werken aan mentaal welbevinden. Vijf startpunten voor de zorgorganisatie (W. Huizing, T. Tromp, G. Ubels (2010), Utrecht: ActiZ)
 • Zorg rondom het levenseinde (W. Huizing (2010), Kampen: Kok)
 • Leven met de dood. Woorden die kracht geven (L. Fijen (2011), Baarn: Ten Have (gedichten Wout Huizing, pag. 155 – 166))

Lees de blog van Wout Huizing over de training Mijn leven in kaart.

 Ga terug <<

 

Vrijwilligers en zingeving

Blog: Marjo van Bergen, 08-01-2013

In de auto zet ik 'Live in London' op van Leonard Cohen, zijn recentste concert, inmiddels als 70+er. Een goede opwarmer voor de training die ik ga geven over omgaan met levensvragen van ouderen. Dit keer reis ik af naar een groep vrijwilligers die ouderen thuis ondersteunen met hun administratie. Een hechte, enthousiaste groep, die het goed hebben met elkaar. In de eerste bijeenkomst bleek dat juist het iets méér kunnen betekenen voor 'hun' ouderen voor hen belangrijk is. Tegelijkertijd is dat ook lastig: iets meer, oké, maar waar is dan de grens?

Wat spreekt jou aan?

Ook deze vrijwilligers worden al een dagje ouder. Wat ze tegenkomen in het werk, is ook hun eigen voorland, of soms al hun eigen situatie. Ik heb ze na de eerste bijeenkomst een verdiepingsvraag meegegeven: een film te bekijken over ouder worden. 'Welk fragment heeft je nou het allermeest geraakt of beziggehouden in die film?'. Dat is de vraag die ik ze straks ga stellen. Daarna zal ik een spannender vraag stellen: 'Wat heeft dat te maken met jou, met hoe jij tegen ouder worden aankijkt, dat juist dat jou opvalt?'.

About Schmidt

Als we met koffie en koekjes in ons zaaltje zitten, komen de verhalen los. Verschillende mensen blijken voor dezelfde film gekozen te hebben, About Schmidt met Jack Nicholson. Ze vertellen lachend allerlei sappige details over hoe Jack zich misdraagt, nadat hij door zijn baas met pensioen gestuurd is, over zijn verschrikkelijke feeks van een vrouw, zijn vieze stijl van huishouden nadat zijn vrouw gestorven is, zijn wilde tocht door de USA in een oude camper en zijn pogingen om een vrouw het bed in te krijgen. Maar hoe verder we doorpraten, hoe tragischer Jacks rol wordt. Eigenlijk komen alle grote vragen in de film samen: wat is mijn leven, mijn werk, mijn huwelijk, mijn ouderschap waard geweest? Hoe kom ik de tijd door, nu er niemand meer op me zit te wachten? Ben ik nog aantrekkelijk, zal ik nog intiem contact kunnen hebben? Wie raakt mij nog aan? Wil ik zelf nog leven? Hoe dan, en waarom dan?

Momenten van contact en zin

Het wordt een prachtig gesprek, waarin de deelnemers vertellen wat hen zelf bezighoudt rondom ouder worden. Dan stappen we over naar het werk. Net zoals Jack Nicholson niet alleen hun vertedering, respect en compassie oproept, maar ook hun irritatie, ongeduld en woede, zo kunnen hun cliënten dat ook bij hen doen. Juist die laatste drie zijn soms moeilijk te verdragen. En toch levert dat de momenten op, waarop je je af kunt vragen: wat is hier aan de hand? Wat speelt hier nog meer voor deze mevrouw, meneer? Heb ik tijd om te gaan zitten, één vraag te stellen, en dan te luisteren? En als me dat vandaag niet lukt, misschien wel volgende week?

Op de terugweg luister ik opnieuw naar Leonard Cohen. There is a crack in everything. That's where the light comes in. Dat raakt mij.

Ga terug << 

 

Training als antidepressivum

Blog: Wout Huizing, 26-02-2013

Ze kwam te laat bij de training. Sneeuw. Vertraging op het spoor. Aansluiting gemist. Balen dus. En dat precies op de dag dat ze vol goede moed de draad weer op wilde pakken. Een periode van depressiviteit net achter de rug. De training Mijn leven in kaart moest voor haar de overgang markeren naar een nieuwe start. Maar nu is ze binnen en kan haar visitekaartje met logo van haar nieuwe praktijk aan ieder laten zien. Prachtig beeld van twee mensen die zich met elkaar verbinden. Elk met een eigen kleur. Apart en toch samen. Ze hoopt impulsen te krijgen tijdens deze training.

In gesprek

De verrassende manier waarop deelnemers met elkaar kennismaken levert direct al indringende verhalen op. Over bijzondere relaties, hobby’s, reisverhalen, geliefde plaatsen all over the world en dierbare voorwerpen, vaak een erfstuk. Binnen een uur is de groep van 10 deelnemers die elkaar nooit eerder gezien hebben, met elkaar in gesprek. Wat er voor de ander toe doet of wie voor de ander belangrijk is, wordt helder. Fragmenten van het eigen levensverhaal worden gedeeld. Het verbindt en raakt. Je wordt nieuwsgierig naar de ander. Zo werkt dat als je in gesprek raakt over het leven…

Zélf ervaren

Hoe vertellen ouderen hun verhaal? In een kort filmpje vertelt een 75-jarige hoe ze vroeger werkte als dienstmeisje. Ze blikt terug en laat haar emoties zien hoe ze het tóen beleefd heeft en er nú over denkt. Vervolgens is er informatie over het belang van aandacht voor levensverhalen van ouderen. Maar praten óver is iets anders dan zélf ervaren. Daarom oefenen de deelnemers met de methode.

In kleine groepjes komen de kaarten van de methode ter tafel. De laatkomer kiest de rol van ‘verteller’ en kan haar verhaal doen over haar werkzame leven. Tien minuten slechts. Hoe ze na een zwerftocht van vele werkplekken steeds meer heeft ontdekt waar haar kwaliteiten liggen. Waar haar hart voor klopt. Wat haar voldoening geeft. Wat zin geeft. Al vertellend vallen er soms even stiltes. De luisteraar vult ze niet in, maar laat ze staan. Ze treft een luisterend oor. Al vertellend brengt ze zo kernachtig haar weg onder woorden. Het ordent. Geeft helderheid over gemiste kansen én gemaakte keuzes. Ze veert op. Het wordt haar duidelijk: waar ik nu sta, wil ik écht. Trots komt opnieuw het nieuw gemaakte visitekaartje tevoorschijn. Haar verhaal is recht gedaan.

Positief effect

Na verder gesprek over vertellen – luisteren – schrijven volgt een korte evaluatie. Wat bracht de dag en hoe ga je verder? ‘Ik heb er helemaal zin in’ klinkt het krachtig. De depressie laat ze achter zich. Vastberaden. De dag die zo slecht begon, eindigt in een jubelstemming. De theorie blijkt in de praktijk: het stilstaan bij je levensverhaal heeft een positief effect, zeker ook voor mensen met depressieve klachten. Zo werkte het ook deze dag.

Ga terug <<