De Trainingswinkel van het Expertisenetwerk

De Trainingswinkel van het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen biedt tal van mogelijkheden om u te helpen levensvragen een plaats te geven in het hart van de zorg. Van open inschrijving tot 'in company', desgewenst volledig op maat. Kiest u voor een training van de Trainingswinkel, dan kiest u voor kwaliteit. Onze trainers zijn ervaren, hebben een brede expertise en geven praktijkgerichte trainingen.

Levensvragen en Ouderen

Ouderen stellen zichzelf vragen over de zin van hun leven. Soms stellen zij levensvragen rechtstreeks, veel vaker zijn ze verpakt in een terloopse opmerking of bepaald gedrag. Voor wmo-adviseurs, zorgmedewerkers, vrijwilligers, ouderenadviseurs of mantelzorgers is het daarom niet altijd gemakkelijk om met deze vragen om te gaan. Terwijl aandacht voor zulke vragen zeer belangrijk is voor de kwaliteit van leven van ouderen. En om ouderen zicht te geven op wat zin en voldoening in hun leven geeft.

Trainingswinkel

De Trainingswinkel van het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen biedt handvatten en inspiratie rond omgaan met levensvragen. Deelnemers evalueren de trainingen als zeer behulpzaam voor hun dagelijks (vrijwilligers)werk, leerzaam en inspirerend.

Trainersteam

De trainingen van het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen worden verzorgd door trainers met ruime ervaring. Het Expertisenetwerk heeft als meerwaarde dat de trainers als team samenwerken en dat het team divers is samengesteld. Dat maakt een goede match mogelijk tussen trainer, training en organisatie. Trainersteam >>

Open inschrijving

Een aantal trainingen en workshops bieden we ook als open inschrijving aan; zie daarvoor de omringende pagina's van de website.

Wilt u graag een training of workshop voor open inschrijving volgen maar is deze nog niet gepland, neem dan contact op met Alie Meyvogel, coördinator Trainingswinkel. T: 06-33924320.

In company

Al onze trainingen en workshops bieden we (ook) in company aan. Zeker als er meerdere mensen in uw organisatie of regio willen deelnemen, is in company een voordelige en flexibele optie. Om u een indruk te geven van wat voor soort trainingen en workshops er ondermeer mogelijk zijn, zie het overzicht van ons trainingsaanbod >> 

Wilt u graag een training of workshop in uw organisatie door de Trainingswinkel van het Expertisenetwerk laten verzorgen, neem dan contact op met Alie Meyvogel, coördinator Trainingswinkel. T: 06-33924320.

Op maat

Een training of workshop kan in overleg met u ook op maat gemaakt worden, waarbij de doelen van de organisatie in concreet scholingsaanbod worden uitgewerkt. Zodat de training of workshop aansluit bij uw organisatiecultuur, uw doelgroep en de al aanwezige kennis en ervaring op het terrein van omgaan met levensvragen.

Heeft u behoefte aan maatwerk of hebt u een andere trainingswens dan beschreven in het algemene aanbod, neem dan contact op met Alie Meyvogel, coördinator Trainingswinkel. T: 06-33924320.
Wij denken graag met u mee en zoeken samen met u naar passende mogelijkheden.

"Ik ben geïnspireerd en heb concrete ideeën voor hoe ik het in mijn werk kan aanpakken. En ik heb collega’s uit andere organisaties ontmoet, handig later tips uit te wisselen!”