Het jaarcongres van Reliëf is gepland voor 11 maart en heeft als thema ‘Verhalender-wijs’. Verhalend werken is de kern van menslievende zorg. De hoop is verhalen met elkaar te kunnen delen in ‘De Schakel’ in Nijkerk. Wellicht zullen we genoodzaakt zijn een livestream uit te zenden. Noteer in elk geval deze datum, want het jaarcongres gaat zeker door!

Aandacht voor het (levens)verhaal is essentieel voor het menslievende karakter van de zorg. Als mensen geconfronteerd worden met ziekte of handicap komen vragen op over de zin van wat hen overkomt. Niets lijkt meer vanzelfsprekend. Het verhaal dat mensen over zichzelf vertelden en waar zij zich thuis bij voelden, voldoet niet langer. Ineens zijn ze ‘patiënt’, ‘cliënt’, ‘chronisch ziek’ of ‘mens met een beperking’. Ze gaan anders kijken naar zichzelf, maar ook de omgeving benadert hen op een andere manier. Worden ze nog gezien als persoon? Worden ze gekend in wie ze zijn, als mens?

Verhalen zijn dragers van betekenis en geven zicht hoe het leven de moeite waard kan zijn. Verhalen verbinden mensen aan elkaar en geven invulling aan relaties. Daarom staat het jaarcongres van Reliëf in 2022 in het teken van verhalend werken in de zorg.

Hopelijk worden we verhalender-wijs op dit congres met uitdagende inleiders, zoals Thijs Tromp en Hans Alma. Een breed scala van deelsessies met een diversiteit aan invalshoeken worden voorbereid en hopelijk is er ruimte voor onderlinge ontmoeting om verhalen uit te wisselen.