Oplossingsgericht coachen

Oplossingsgericht coachen

Deze training is bedoeld voor disciplines die in de zorg betrokken zijn bij de begeleiding van teams en zorgprofessionals. Teamleiders, zorgcoördinatoren, geestelijk verzorgers, coaches etc. Tijdens deze tweedaagse wordt een flinke gereedschapskoffer aan instrumenten...
Gaven en opgaven voor ouderen

Gaven en opgaven voor ouderen

Wie werkt met oudere mensen heeft eigen beelden en gedachten bij het ouder worden. Daarbij word je beïnvloed door de beeldvorming over senioren in de hedendaagse samenleving. Maar wat zijn beelden uit lang vervlogen tijden, bijvoorbeeld in de Bijbel? Wat kunnen we...
Ethiek implementeren

Ethiek implementeren

Tijdens deze training leer je hoe je ethische reflectie kunt bevorderen in de organisatie. We zoeken naar aanknopingspunten voor ethiekbeleid binnen de organisatie en verkennen verschillende vormen van ethische reflectie om beter aan te kunnen sluiten bij de taal,...
Magazine Zorg en Kerk

Magazine Zorg en Kerk

In deze brochure staat een prachtige bijdrage van predikant – geestelijk verzorger Roelie Reiling. Zij beschrijft waarom de praktijk van inclusieve geloofsgemeenschappen zo weerbarstig is, vanuit het perspectief van de zorg, familie en de geloofsgemeenschappen...