In dit online minisymposium presenteert Reliëf haar nieuwste publicatie Menslievende zorg in praktijk. Dit boek beschrijft hoe menslievende zorg binnen zorgorganisaties vorm kan krijgen. Een van de hoofdstukken gaat in op de positie van de naasten rondom de zorgontvanger. Reliëf constateert dat hier nog een grote uitdaging ligt zowel in de cure als de care.

De meeste mensen ervaren betekenis in de wijze waarop zij een rol spelen in levens van anderen. Wanneer dit onder druk komt te staan verdwijnt voor veel mensen ook de zin uit hun bestaan. Hoe kan zorg hier een meer faciliterende rol in spelen en welke stappen zouden er moeten worden gezet?

Tijdens dit minisymposium presenteren we de Reliëf publicatie Menslievende zorg in praktijk. Alle deelnemers krijgen het boek thuisgestuurd en aan de start van het symposium zullen we dit gezamenlijk onthullen. Trijntje Scheeres, stafmedewerker bij Reliëf, verzorgt een inleiding op het thema ‘bestaande netwerken van zorg’ waarna we samen de agenda willen zetten op dit gebied voor de komende jaren: wat zouden de resultaten moeten zijn over 10 jaar?

Deze digitale bijeenkomst is van 14:30 uur tot 15:15 uur. Meld je aan via het formulier.
Voorafgaand aan deze bijeenkomst is de Algemene Ledenvergadering; alle leden worden hier via e-mail voor uitgenodigd.