We lijken de coronacrisis inmiddels wat achter ons te kunnen gaan laten. Op veel plekken blikken mensen terug en het is niet mis wat ons is overkomen. Ook binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is het heel heftig geweest. We hebben afscheid moeten nemen van mensen, maar we zijn ook bang geweest en verdrietig en hebben ons onvrij gevoeld.

Voor bewoners en cliënten werd er in deze tijd nog meer besluiten genomen dan dat normaliter binnen de zorg al aan de orde is: Je mag geen bezoek ontvangen, je mag niet naar buiten, je moet je handen wassen, je moet je laten testen.

Deze periode heeft veel teweeg gebracht binnen de sector en binnen organisaties en nu is het zoeken naar herstel om weer te komen tot een soort ‘normaal’. En wellicht moeten we niet terug naar hoe het was voor corona, maar hebben we ook zaken geleerd en willen we dingen in de toekomst anders doen.

Om deze stappen te zetten is het belangrijk om te werken aan herstel voor mensen en de organisatie in brede zin.

Reliëf organiseert op 8 juli van 15.00 – 17.00 uur hierover een digitale bijeenkomst waarin ervaringen en best practices kunnen worden gedeeld over herstel. Wat kunnen we doen om bij te dragen aan herstel? Waar dient dat herstel zich op te richten en kan dit herstel ook bijdragen aan een nieuw elan op het gebied van belangrijke thema’s binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking: Autonomie, inclusie en samenwerking met naasten?

Aan deze middag werken mee:

  • Karin Seijdell, geestelijk verzorger bij Severinus over de waarde van rituelen bij herstel. Karin organiseerde een wandeling voor bewoners en medewerkers van Severinus om stil te staan bij 14 maanden coronatijd.
  • Anja Vedder, beleidsmedewerker bij Careander over de waarde van verhalen bij herstel. Anja heeft een boek gemaakt voor Careander met ervaringen van bewoners en medewerkers in coronatijd.

Meld je nu aan voor deze bijeenkomst via ons FORMULIER.