Symposium en scheurkalender

Op 13 mei 2022 nam Anja Bruijkers afscheid als geestelijk verzorger van De Blije Borgh. Zij gaat met pensioen. Haar afscheid kreeg mede vorm met een symposium over ‘menslievende zorg’ in de dagelijkse zorgpraktijk.

Ruim 10 jaar heeft Anja trainingen rondom menslievende zorg gegeven aan zorgprofessionals en vrijwilligers. Tijdens het symposium stond stafmedewerker van Reliëf Wout Huizing stil bij de vraag ‘Wat is nu christelijk aan menslievende zorg’? Anja gaf een inkijkje in haar werk als geestelijk verzorger onder de titel ‘Verbonden, verbinden en verbanden’. Leo Fijen reikte 10 aandachtspunten aan, om je bewust te zijn van je professionele deskundigheid, ook als er sprake is van machteloosheid rondom het sterfbed.

Na de inleidingen was er een feestelijk moment waarop een Scheurkalender voor 2023 werd gepresenteerd: Een bemoediging voor elke dag, is de titel. Twaalf geestelijk verzorgers van verschillende zorgcentra verspreid over het land verzamelden Bijbelteksten uit verschillende Bijbelvertalingen, gegroepeerd rondom een maandthema. Voor elke dag een tekst, om het geloof levend te houden en mensen te bemoedigen. Goed te lezen met een groot lettertype. Deze teksten zijn aangevuld met liederen en psalmen.

De gedachte hierbij is dat er meer en meer zorgmedewerkers in de verzorgingshuizen/ verpleeghuizen werkzaam zijn die niet opgevoed zijn met bijbelteksten. Veel ouderen wél en zij ervaren steun aan het geloof. Deze scheurkalender kan per woning/huiskamer in een verpleeghuis worden op gehangen en bijvoorbeeld worden gebruikt als afsluiting van de maaltijd. Uiteraard kunnen mensen ook de scheurkalender individueel in het eigen appartement of kamer gebruiken.

Een dergelijke kalender komt tegemoet aan ouderen die steeds slechter kunnen lezen. Bekend is dat veel ouderen gewend zijn om na de maaltijd of voor het naar bed gaan iets te lezen uit de bijbel of gebeden boekjes. Verzorgenden en andere medewerkers, maar ook familieleden/mantelzorgers kunnen samen met de oudere individueel of per woongroep de kalender gebruiken en samen met hen lezen en in verbondenheid in huiskamers van de afdelingen / de woningen samen zingen.

De scheurkalender is gratis. Interesse? Bestellen doet u via: https://www.bijbelvereniging.nl/