• De bruto loonsom betreft Prismant rekeningschema nr. 41 (zonder nr. 42, dus wel alle salarisbepalingen incl. ORT, overwerk, uitzendkrachten, oproepkrachten, enz. maar niet de sociale lasten, overige personeelskosten - voor werving en selectie - en salaris doorbetaald i.v.m. ziekte)