Als zorgprofessional kom je in je werk in aanraking met allerlei grote en kleine morele dilemma’s. Vaak spelen die rondom zorgvragers, maar soms ook ten aanzien van familie van cliënten, collega’s, of de organisatie. Moreel beraad is een gespreksmethode voor morele reflectie. Het helpt jou als zorgprofessional om samen te reflecteren op een moreel probleem, en om tot een gezamenlijk gedragen besluit te komen.

Reliëf biedt een driedaagse training tot gespreksleider moreel beraad. In het programma is ruime gelegenheid om te oefenen met moreel beraad en met jouw rol als gespreksleider, steeds aan de hand van casuïstiek uit de werksituatie van de deelnemers. De training wordt gegeven door één van onze experts op het gebied van ethiek en moreel beraad in de gezondheidszorg.

Aan de orde komen onder meer:

 • inleiding ethiek en moreel beraad
 • herkennen en formuleren van morele dilemma’s in de zorgpraktijk
 • oefening met de methode en met gespreksleiding
 • vaardigheden om het gesprek in goede banen te leiden
 • implementatie en organisatie van moreel beraad

De eerste cursusdag omvat een kennismaking met ethiek en moreel beraad. De tweede dag bestaat uit intensief oefenen we met de gespreksleiding. Voorafgaand aan de derde cursusdag leidt elke deelnemer een moreel beraad in de eigen werksituatie. Aan de hand van hun ervaringen en leerdoelen wordt de derde cursusdag ingevuld met gerichte oefening. Er is uiteraard veel ruimte voor vragen en onderlinge uitwisseling. Ook bespreken we aandachtspunten voor implementatie en organisatie van moreel beraad in zorgorganisaties.

Deze training is geschikt voor zorgprofessionals en voor managers in de gezondheidszorg, die graag aan de slag willen met morele reflectie in hun organisatie.

Reliëf verzorgt deze training zowel met open inschrijving als incompany. Bij een incompanytraining is ruime aandacht voor de implementatie van moreel beraad in de organisatie en kunnen wij het programma in overleg met jou samenstellen.

Studiebelasting: negen dagdelen, waarvan zes dagdelen training, één dagdeel oefening met moreel beraad en twee dagdelen literatuurstudie en opdrachten.

Een certificaat wordt afgegeven indien de cursist:

 • Minstens 80% van de cursus heeft bijgewoond
 • ­ Zelfstandig minstens 1 moreel beraad heeft gevoerd voorafgaand aan de laatste cursusdag
 • Een reflectieverslag over dit moreel beraad heeft geschreven, voorafgaand aan de laatste cursusdag

Accreditatie:

 • SKGV: 5 punten
 • V&VN: 17 punten
 • GAIA: 18 punten