Agenda

Online Ethiekmiddag: Ethiek in de organisatie

Datum: 31 januari 2023
Tijd: 14:00 - 16:00
Locatie: Microsoft Teams
Ethiek.HT

Hoe herken je ethiek op alle lagen van de organisatie? Wat is integraal ethiekbeleid en waarom is dat belangrijk?

Ethiek speelt niet alleen een rol in de praktijk van zorg, overal in de zorgorganisatie is ethiek aan de orde van de dag. Tijdens deze middag krijg je meer zicht op de wijze waarop ethiek een rol speelt in alle geledingen van de organisatie en hoe cultuur en leiderschap hierin van wezenlijk belang is. We wijzen aanknopingspunten voor integraal ethiekbeleid aan en doen suggesties voor reflectie op alle niveaus in de organisatie.

Trainers: Marije Stegenga en Fem Pluimers
Accreditatie: 3 punten SKGV (vakbekwaamheid)

Reliëf Jaarcongres: ‘Bezielde Zorgprofessionals’

Datum: 10 maart 2023
Gehele dag evenement
Locatie: Congrescentrum de Schakel, Nijkerk
mlz

Het Reliëf Jaarcongres op 10 maart 2023 zet bezieling in de zorg centraal. Die is noodzakelijk om goede zorg te blijven leveren! Maar de bezieling van zorgprofessionals staat onder druk in tijden waarin het moeilijk is de werkroosters rond te krijgen, het opvangen van ziektes en verloven aan de orde is, brandjes moet worden geblust. En inmiddels is ook duidelijk dat in de toekomst méér zorg met minder mensen geleverd zal moeten worden. Wie is dan die bezielde zorgprofessional van de toekomst? Als organisatie oog hebben voor die bezieling van de professional is onmisbaar om goede en menslievende zorg te blijven bieden. Op dit congres formuleren we wegwijzers en doen we elkaar handreikingen hoe deze thematiek handen en voeten te geven, voor nu én in de toekomst.

Online Ethiekmiddag: Minder stress in stap 6 – waarden wegen

Datum: 21 maart 2023
Tijd: 14:00 - 16:00
Locatie: Microsoft Teams
Ethiek.HT

De afwegingsfase (stap 6) is voor de meeste gespreksleiders de moeilijkste fase in het moreel beraad. We moeten de waarden zien te verbinden aan de handelingsmogelijkheden en aan ons antwoord op de morele vraag. In deze ethiekmiddag lichten we deze fase in het moreel beraad er uit en geven praktische handvaten en tips om een goede afweging te maken.

Meer informatie en inschrijven.
Trainers: Marije Stegenga en Iepie Kroese

Accreditatie: 0,5 punt (SKGV, vakbekwaamheid) per training.

Online Ethiekmiddag: De hermeneutische methode

Datum: 30 mei 2023
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Microsoft Teams
Ethiek.HT

Je bent waarschijnlijk bekend met de dilemma methode van Reliëf maar er zijn meer methoden voor moreel beraad. Tijdens deze bijeenkomst laten we je kennis maken met de hermeneutische methode, dat is een narratieve manier van morele reflectie. We gaan kleine stukjes oefenen en je krijgt narratieve interventies voor morele reflectie aangereikt die je eenvoudig kan gebruiken in je dagelijkse werk.

Meer informatie en inschrijven.
Trainers: Trijntje Scheeres en Fem Pluimers
Accreditatie: 0,5 punten (SKGV, vakbekwaamheid)

Contactgegevens

Zaagmolenlaan 4
3447 GS WOERDEN

T 0348-748880 E info@relief.nl