Agenda

Training Effectief en verbindend communiceren

Datum: 4 november 2021

Tijd: hele dag

Locatie: Woerden

adult-cellphone-cheerful-1530313

Een cliënt die je steevast voor elk wissewasje belt, een familielid dat ontevreden is over de zorg, onenigheid met een collega… Situaties waarin jouw ideeën en belangen op gespannen voet lijken te staan met die van anderen. Deze interactieve training helpt je om op een constructieve manier te communiceren.

Workshop Verlies, kwetsbaarheid en veerkracht

Datum: 4 november 2021

Tijd: 13.30-16.30

Locatie: Nijkerk

steen

Ervaringen van verlies horen bij het leven, evenals ervaringen van kwetsbaarheid. In deze workshop leer je hoe verlies en kwetsbaarheid zich kunnen verhouden tot elkaar. Ook gaan we in op hoe je hiermee om kunt gaan in de dagelijkse zorg- en welzijnspraktijken.

Symposium Zinvolle zorg in het verpleeghuis

Datum: 4 november 2021

Tijd: 9.30-12.30

Locatie: digitaal

Foto Nico

Wat is de samenhang tussen zorg en zin in het verpleeghuis en welke rol speelt de geestelijk verzorger hierbij? Nico van der Leer, geestelijk verzorger en zingevingsspecialist bij PZC Dordrecht, presenteert tijdens een interactief online symposium de resultaten van zijn promotieonderzoek naar deze thema’s.

Workshop Zinvolheid en Zinloosheid bij het (nog) ouder worden

Datum: 18 november 2021

Tijd: 13.30-16.30

Locatie: Woerden

ouderen bank

Regelmatig benoemen ouderen dat zij verlangen naar het einde en het leven als ‘voltooid’ beschouwen. Zij worstelen soms met levensmoeheid en zien geen uitweg. Hoe kan je hier als professional mee om gaan? Deze workshop biedt hier inzicht, handvatten en concrete tips voor.

Algemene ledenvergadering en najaarsberaad

Datum: 22 november 2021

Tijd: 13.30-16.30

Locatie: Woerden

alv najaar

Reliëf ethiekmiddag – november 2021

Datum: 30 november 2021

Tijd: 14.00 - 16.00 uur

Locatie: digitaal

netwerk

Meld je aan voor onze netwerkmiddag voor ervaren gespreksleiders moreel beraad. Thema: Het bespreken van morele kwesties.
Vaak spelen er in een organisatie morele kwesties die niet meteen herleidbaar zijn tot een morele vraag. Toch kan het wel behulpzaam zijn zo’n ethische kwestie te bespreken en erover te adviseren. In deze ethiekmiddag verkennen we het onderscheid tussen ethische kwesties en ethische dilemma’s en zullen we handreikingen doen hoe je de ethische kwesties vruchtbaar kunt bespreken.

Workshop Van levenskunst tot stervenskunst

Datum: 2 december 2021

Tijd: 13.30-16.30

Locatie: Nijkerk

LevenskunstStervenskunst

Hoe kun je stervenden en hun naasten steunen in de laatste levensfase, ook in praktische zin? Hierover organiseren we een bijzondere workshop, met speciale aandacht voor het diamantmodel van Carlo Leget.

De vaardige geestelijk verzorger

Startdatum: 11 januari 2022

Einddatum: 13 september 2022

Locatie: Woerden

pleister

Als geestelijk verzorger draag je vanuit diverse rollen bij aan je organisatie. Er wordt steeds meer van je verwacht, als beleidsadviseur, coach, ondernemer, presentator, communicatiedeskundige en projectleider. Hoe geef je daaraan vorm in de praktijk?
De cursus omvat 6 cursusdagen en een terugkomdag.

Maandelijkse nieuwsbrief Reliëf

Mis niets, net als 2500+ andere zorgprofessionals.
Uitschrijven kan te allen tijde via de link onderaan de nieuwsbrief.
Lees in onze privacyverklaring hoe we omgaan met jouw gegevens.

Contactgegevens

Zaagmolenlaan 4
3447 GS WOERDEN

T 0348-748880 E info@relief.nl