Op 24 november 2022 kwamen 12 deelnemers van de Alliantie Zinvolle Zorg in het verpleeghuis bijeen in De Haven in Spakenburg. Zij spraken met elkaar over ‘zingeving in de praktijk van het verpleeghuis’. Wout Huizing doet verslag. 

De Alliantie Zinvolle Zorg in het verpleeghuis is in november 2021 ontstaan n.a.v. het proefschrift van Nico van der Leer over zinvolle zorg in het verpleeghuis. Na het symposium over zijn onderzoek binnen PZC Dordrecht werd een oproep gedaan aan een aantal organisaties om verder met elkaar in gesprek te gaan over zinvolle zorg en de wijze waarop zingeving in beleid en praktijk aandacht wordt gegeven. Na twee digitale bijeenkomsten in 2022 kwamen deelnemers (afkomstig uit 7 verschillende organisaties en Reliëf) bijeen in De Haven in Spakenburg. Bestuurder Paul Sneep en geestelijk verzorger Christel Steenhart verwelkomden de alliantiepartners en gaven een inkijkje met twee praktische voorbeelden over ‘zingeving in de praktijk’.

De Beleefbieb en Beleeftuin

Een bezoek werd gebracht aan de Beleefbieb. Een initiatief voor de uitleen van beleefboxen en materialen aan afdelingen in het verpleeghuis. Dit idee van een beleefbieb haalde de tweede prijs bij de Anneke v.d. Plaats Award. Deze beleefbieb heeft inmiddels een vaste plek gekregen binnen het verpleeghuis en er wordt veel gebruik van gemaakt. Over de opzet en werkwijze werd informatie gedeeld, u kunt dat hier nalezen.

Mooi om te zien is de interdisciplinaire samenwerking rondom zingeving. Dit initiatief wordt breed gedragen intern, maar ook ontwikkeld met externen, zoals kringloopwinkel en vrijwilligers die spullen aanleveren; De beleefboxen en materialen worden gebruikt voor individueel contact met bewoners maar ook in groepsverband; Het past binnen belevings- en persoonsgerichte zorg, met ook volop oog voor het levensverhaal van bewoners.

Tevens was er een rondleiding door de Beleeftuin (met een Praothuus en Bakhuus), Er is heel veel in die tuin te beleven en te zien. De tuin nodigt uit tot interactie, zonder dat het overprikkelt. In het midden is een activiteitenruimte, waar alle zintuigen aan bod kunnen komen. De tuin heeft een mooie plek, in samenhang met het gebouw en de kamers van cliënten. Er blijkt volop oog voor details. Ook hier geldt weer dat er volop is samengewerkt met andere partijen.

Andere initiatieven

Naast deze input vanuit De Haven werden ook andere initiatieven gedeeld. Er was materiaal in te zien dat via deze link te downloaden is. Het materiaal is met name ontwikkeld voor geestelijke verzorging thuis, maar ook inspirerend om in te zetten intramuraal. Zo is bijvoorbeeld een powerpoint beschikbaar voor een presentatie/ les over zingeving voor zorgverleners. Of een gespreksmodel ‘In dialoog met je levensverhaal’, waarbij Reliëf in de persoon van Thijs Tromp nauw betrokken was.

Binnen Liemereije is een actie-onderzoek gestart met ‘training on the job’ voor verzorgenden hoe in de praktijk oog te hebben voor zingeving(svragen). Eerste ervaringen en inzichten werden uitgewisseld.

Binnen PZC Dordrecht is een beleidsnotitie geschreven met als titel ‘Zingeving wat doen we ermee?’ Een poging om de inzichten vanuit het proefschrift van Nico van der Leer heel praktisch te maken met een ‘ZinvollezorgWeb’ als signalerings- kwaliteits- en trainingsinstrument. De theorie uit het proefschrift is zo vertaald in heel concreet instrument voor training en kwaliteitsmeting.

In 2023 zullen opnieuw drie ontmoetingen worden georganiseerd, met Reliëf als coördinator.
De nadruk zal dan liggen op zingeving en werkgeverschap.