Alliantie Zinvolle Zorg in het verpleeghuis van start

Na het symposium Zinvolle Zorg in het verpleeghuis op 4 november 2021 bij PZC Dordrecht, is een Alliantie van een achttal zorgorganisaties gestart. Reliëf en PZC Dordrecht zijn de coördinatoren op dit moment. De doelstelling is om ‘door het samenbrengen van collega instellingen binnen deze alliantie kennis te delen en ervaringen uit te wisselen op het gebied van zinvolle zorg in het verpleeghuis.’ Daarbij is de afspraak gemaakt dat ‘zorgorganisaties die zich aansluiten zich ervoor inzetten om van elkaar te leren en elkaar te inspireren om binnen de eigen praktijk de aandacht voor zingeving verder vorm en inhoud te geven.’

Op 31 maart zal een eerste digitale sessie worden gehouden om in gesprek te gaan over praktijkgerichte zingeving. Een belangrijke vraag daarbij is hoe in die praktijk de aandacht voor zingeving wordt vormgegeven in afstemming met cliënten/ bewoners. Een stelling die besproken wordt, luidt:  Het perspectief van cliënten/ bewoners zelf is onmisbaar om binnen de eigen praktijk de aandacht voor zingeving vorm en inhoud te geven.

Op welke wijze krijg je zicht op dat perspectief? Welke interventies  zijn daarbij in te zetten? Het zal een boeiende ontmoeting en uitwisseling zijn. We houden u op de hoogte!