Het voorjaarsberaad (na de ALV) staat in het teken van de ambities van Reliëf de komende jaren.  Wat speelt er in zorg en samenleving wat van invloed is op de zorgsector? Denk aan ontwikkelingen op het gebied van ethiek, zingeving en identiteit waar Reliëf op in zou kunnen of moeten spelen?  Wat hebben onze leden nodig om in een veranderende omgeving menslievende zorg in Nederland te bevorderen?  Aan de hand van een creatieve werkvorm verkennen we deze vragen. De opbrengsten vormen de bouwstenen voor het toekomstige beleid van Reliëf.

Van harte welkom!
Datum: 3 juni
Tijden: ALV 13.30-14.15, Beraad 14.30 – 16.30
Locatie: Woerden

Aanmelden via e-mail aan directiesecretariaat@relief.nl