Op 17 oktober vond bij de Zusters van Liefde in Tilburg een bijzondere bijeenkomst plaats. Samen met een aantal religieuzen van ordes en congregaties werd teruggeblikt op de rijke oogst van het project Religieus Erfgoed Menslievende Zorg, dat in 2013 startte in samenwerking met een veertiental ordes en congregaties. Zuster Riet Hendriksen verhelderde de aanleiding van het project en gaf aan welke focus het project de komende twee jaar zou kunnen hebben. Haar bijdrage is hier te lezen.

Marije Vermaas, die dit project de afgelopen jaren tot bloei heeft gebracht, gaf een overzicht van de publicaties en bijeenkomsten die hieruit zijn voortgevloeid. Ook werd er vooruitgeblikt met de presentatie van een plan voor de komende twee jaar. Het overzicht van de activiteiten van de afgelopen jaren en een inkijkje in de plannen voor de komende twee jaar lees je hier.
De aanwezige deelnemers reageerden hier enthousiast op, waardoor de toekomst van het project voor de komende twee jaar lijkt gewaarborgd.

Tijdens deze bijeenkomst werd tevens het boekje Met Liefde Zorgen gepresenteerd, bedoeld ter ondersteuning van mantelzorgers. Dit boek kost 12,99 en is hier te bestellen.