“Het leven is als een shampoofles. Als die nog helemaal vol is, dan gebruik je onbekommerd grote hoeveelheden. Maar als de fles begint te sputteren, ga je veel zuiniger om met wat er nog in zit.” Zo’n alledaags voorbeeld is te vergelijken met een groot levensthema: het gesprek over de laatste levensfase. Dan blijkt wat van betekenis is en er toe doet, hoe je om wilt gaan met ziekte, wat je wel of niet wilt dat er gebeurt. Zuinig omgaan met de laatste fase van je leven als je niet meer beter kan worden en curatieve zorg dus geen optie meer is, is niet eenvoudig. Wanneer en hoe breng je dit ter sprake en met wie spreek je daarover?
Deze onderwerpen besprak de coalitie Van Betekenis tot het Einde met minister Hugo de Jonge van VWS, op 16 augustus 2018. De insteek van de divers samengestelde Coalitie bestaand uit acht maatschappelijke organisaties rondom gevoelige medische ethische thema’s, zoals euthanasie en voltooid leven is verschillend. Maar ook in het gesprek met de minister bleek weer de brede overeenstemming over het feit dat we met elkaar moeten (leren) praten over eindigheid, de dood en hoe de (nabije) toekomst eruit zou kunnen gaan zien. Nog altijd is dat gesprek voor veel mensen een taboe. Mede door initiatieven van de Coalitie gaan patiënten, naasten, vrijwilligers en professionals vaker met elkaar in gesprek over de laatste fase in het leven. Dat geeft inzicht in elkaars drijfveren, je leert van elkaar hoe verschillend je kunt denken en reageren en oefent in respect voor ieders overtuiging. Deze uitwisseling en de bewustwording die dit teweeg brengt bij mensen die het belang gaan inzien om in gesprek te zijn over die laatste fase (en je wensen en vragen daarbij), voegt waarde toe aan deze periode in het leven.

Actuele thema’s waar VWS zich over buigt zoals aandacht voor geestelijke verzorging en de campagne rondom palliatieve zorg raken aan ons motto: ‘de laatste levensfase, nooit te vroeg om over te praten’. Verder gesprek lijkt voor de hand te liggen.

Praten over de laatste fase? Kijk op ikwilmetjepraten.nu
De Coalitie van Betekenis tot het Einde bestaat uit Agora, Humanistisch Verbond, KBO-PCOB, NOOM, NPV, Reliëf, Vilans, VPTZ