Corona

Voor iedereen die werkt in de zorg zijn dit moeilijke tijden. We willen jullie graag helpen!

Trainingen:

We hebben twee trainingen ontwikkeld over debriefing na de corona-piek:

Tools voor debriefing rondom corona met zorgteams
Deze eendaagse training reikt concrete handvatten en tools aan om vorm te geven aan debriefing en momenten van bezinning met zorgteams in de organisatie. Bij de debriefing kan worden teruggeblikt op opgedane ervaringen, maar worden ook lijnen getrokken naar de (nabije) toekomst en worden concrete voornemens benoemd

Schrijvend herstellen
In deze eendaagse schrijfretraite wordt je uitgenodigd om te vertragen, met aandacht aanwezig te zijn en ruimte te maken voor dat wat er in je leeft. We werken met creatieve schrijfoefeningen en laten ons daarnaast inspireren door de natuur, muziek, stilte momenten, tekst- en beeldmateriaal. Al schrijvend staan we stil bij vragen zoals: hoe heb ik de afgelopen tijd ervaren, wat heeft het mij gekost, wat heeft het me gebracht, hoe is het nu met me en wat zijn mijn voornemens voor de komende tijd? Je hebt geen schrijftalent nodig, wel de bereidheid en aandacht om naar binnen te keren.

Forum:

 • Speciaal voor commissies ethiek van ziekenhuizen hebben we een besloten forum opgericht. Daar kun je documenten delen, gesprekken of discussies initiëren of hieraan bijdragen. Zo zijn daar protocollen, artikelen en documenten over corona en triage te vinden. De website van dit forum heet ethiek.relief.nl.
 • Ook voor zorgprofessionals in de langdurige zorg is een besloten forum opgericht om dilemma’s en zorgen te delen, gesprekken te starten en documenten te delen. Dit forum is te vinden onder langdurigezorg.relief.nl.

Aanmelden voor beide platforms kan via een mail aan academie@relief.nl. Je ontvangt dan een inlognaam en wachtwoord.

 

Documenten:

 • NIEUW (dec 2020):
  • Morele overwegingen rond de covid-19 vaccinatie:
   De verwachting is dat vanaf januari kan worden begonnen met vaccineren. De vaccinaties zullen als eerste worden ingezet bij zorgmedewerkers in de langdurige zorg, om daarmee een beschermende ring om kwetsbare bewoners en cliënten te bewerkstelligen. Onder een deel van de zorgmedewerkers is er twijfel of ze dit vaccin zullen nemen. Tegelijkertijd hebben de bewoners en cliënten er belang bij dat veel zorgmedewerkers zich laten vaccineren. Met deze twijfel komen ethische aspecten in beeld. Speciaal voor zorgbestuurders, hun staf en commissies ethiek bieden wij een handreiking waarin een aantal ethische overwegingen aan bod komen. Deze handreiking is bedoeld om overwegingen en formuleringen scherp te hebben bij het maken van keuzes en niet om de ethische vraag weg te nemen. Bovendien hopen we hiermee de communicatie over dit vraagstuk binnen de eigen organisatie te faciliteren.

    

  • Dialoog over vaccineren: Tips over het voeren van een goede dialoog over het vaccineren van zorgmedewerkers.
 • Voor mensen die werkzaam zijn in de langdurige zorg (verpleeghuiszorg, psychiatrie, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking) schreven wij een Handreiking ethische vraagstukken en corona in de langdurige zorg
 • Voor de langdurige zorg is sinds de start van de crisis een bezoekverbod ingesteld. We schreven een Handreiking ethische vraagstukken m.b.t. bezoekverbod in de langdurige zorg om te helpen met de ethische overwegingen waar het bezoekverbod ons voor plaatst.
 • In deze tijd spelen er veel morele dilemma’s, zeker in de zorg. Er is vaak weinig tijd om hier uitgebreid bij stil te staan. Reliëf ontwikkelde daarom de Hulpkaart voor morele dilemma’s in de zorg. Tegen een geringe vergoeding is een stapel (met hoge resolutie) te bestellen via
 • Voor geestelijk verzorgers maakten wij een flyer met belangrijke zelfzorgtips.
 • Onlangs publiceerden wij een toolbox afscheid nemen en herdenken, boordevol met tips hoe zorgprofessionals dit kunnen vorm geven in instellingen en daarbuiten
 • Anne Stael maakte 9 tips voor geestelijk verzorgers in deze tijd
 • Relevante documenten zijn te vinden op ons forum, de website van het NEON, van het Centrum voor ethiek en gezondheid en van V&VN

Contact:

 • Voor ethiekondersteuning, vragen of advies kun je contact opnemen met:
  • Marije Stegenga via mstegenga@relief.nl via 0348 748880
  • Iepie Kroese via ikroese@relief.nl, 0348 74 88 85
  • Trijntje Scheeres via tscheeres@relief.nl, 0348 74 88 89
Contactgegevens

Zaagmolenlaan 4
3447 GS WOERDEN

T 0348-748880 E info@relief.nl