In de zorgverlening van alledag komt het er lang niet altijd van: eens dóórpraten over wat voor iemand van betekenis is. Voor medewerkers geldt dit soms, en voor mensen die zorg ontvangen ook. Heb je wel eens gesprek over ervaringen die je hebt met de laatste levensfase, (terminale) ziektes, euthanasie, dood, afscheid nemen of eindigheid? Het kan je helpen bij het nadenken over je eigen wensen en hoe je die vorm zou kunnen geven.

De Coalitie van Betekenis tot het Einde (waarvan Reliëf één van de partners is) biedt de mogelijkheid om onder begeleiding van ervaren vrijwilligers in kleine groepjes (6 mensen) het gesprek aan te gaan over de laatste fase van je leven. Een bijeenkomst duurt 1,5 uur op een plek die voor de gesprekspartners goed is. De groep kan samengesteld zijn uit professionals die dit onderling uitwisselen of juist cliënten die hierover wel eens in gesprek willen gaan. Er is zelfs te denken aan een mix, om elkaar niet alleen te spreken met het onderscheid van zorg-gever en zorg-vrager, maar als mensen die over dezelfde vragen nadenken of met dezelfde thematiek te maken hebben.

Deze dialooggesprekken zijn helemaal op maat te maken. Ze kunnen georganiseerd worden door iemand individueel (die een groepje samenstelt) of vanuit een (zorg)organisatie die hiervoor gelegenheid wil bieden. Samen met de organisator kijken we naar de invulling (onderwerp en vorm) van de bijeenkomst, zodat het aansluit bij eigen wensen en praktijk. We hebben al ruim 200 bijeenkomsten begeleid!

Een nieuwe inzet is bijvoorbeeld om ook een gesprek te organiseren met/ voor zowel mantelzorgers als hun naaste met (beginnende) dementie.

Heb jij of je organisatie interesse in een dialooggesprek? Stuur dan een e-mail naar Anne Stael (astael@vanbetekenistotheteinde.nl). We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Voor allerhande initiatieven vanuit de Coalitie kun je meer informatie vinden op www.ikwilmetjepraten.nu