Deelsessies jaarcongres 2019

Hieronder lees je het overzicht van de deelsessies voor het Reliëf Jaarcongres dat plaatsvindt op 8 maart 2019 op landgoed Zonheuvel in Doorn. Meer informatie over het congres lees je op de pagina Jaarcongres.
Geef je nu op via het formulier

 

1. Napraten met de sprekers

In de grote zaal wordt interactief nagepraat met de drie sprekers van de ochtend: Christa Anbeek, Holkje van der Veer en Anne Goossensen.

Onder leiding van stafmedewerker Wout Huizing van Reliëf.

[ronde 1]

2. De rol van de patiënt, organisatie en jezelf in de communicatie rond het levenseinde

De rol van de patiënt: Weet jij als professional wat jouw patiënt wil en wat hij / zij heeft vastgelegd over het levenseinde? Hoe ga je om met wilsverklaringen?
De rol van de organisatie: Ben je op de hoogte van het levenseindebeleid in jouw organisatie? Hoe is de communicatie hierover? En wat betekent dit voor je rol als professional?
De eigen rol: En wat betekent dit alles concreet voor jou en de rol die je hierin hebt?

Met Charlotte Arie en Rineke de Heij, beleidsadviseurs Nederlandse Patiëntenvereniging

[ronde 1 en 2]

Deze sessie wordt gegevens vanuit de coalitie 

3. Migranten en het gesprek over het levenseinde

Op praten over de laatste levenseinde berust een taboe onder migranten. Naast culturele aspecten speelt ook gebrekkige kennis over (palliatieve) zorg in Nederland hierbij een rol, zoals bijvoorbeeld over pijnbestrijding of over hoe en waar te sterven. Met het project ‘Tijdig spreken over het levenseinde’ stimuleert NOOM dat oudere migranten nadenken over wat zij zelf belangrijk vinden in de laatste levensfase en hierover met hun naasten in gesprek gaan. Tijdens de workshop gaan we in op de tot dusver opgedane ervaringen en uitkomsten.

Met Lucia Lameiro Garcia, coördinator van het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM)

[ronde 1]

Deze sessie wordt gegeven vanuit de coalitie 

 

4. Levenseindeverhalenbank – De kracht van verhalen in de palliatieve zorg

De laatste levensfase – wat moet ik me daarbij voorstellen? Iedereen heeft zijn eigen beelden, gedachten en beleving rond ziekte, sterven en de dood. Maar wat wordt er werkelijk ervaren in de laatste levensfase door de mensen die er middenin zitten? En hoe kunnen de verhalen van onszelf en van anderen ons helpen te zoeken naar dat wat van betekenis is in de laatste fase van het leven? VPTZ-NL heeft de levenseindeverhalenbank opgericht vol verhalen over ervaringen van professionals, vrijwilligers, mantelzorgers en patiënten binnen de laatste levensfase. Deze online-verhalenbank brengt het adagium ‘van betekenis tot het einde’ naar de ervaringswereld, werkvloer en leefwereld door het belichten van concrete situaties, levensechte dilemma’s en echte kansen. In deze deelsessie staan we stil bij de kracht van verhalen en hoe deze kunnen helpen in ons denken, spreken en handelen binnen de laatste levensfase. Ook maken we ruimte voor onze eigen ervaringen, het schrijven hierover en de betekenis hiervan.

Met Ankana Spekkink, junior onderzoeker Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ)

[ronde 1 en 2]

Deze sessie wordt gegevens vanuit de coalitie 

5. Dialoogbijeenkomsten over ‘het einde’ voor mensen met dementie en hun naasten

Een belangrijke inzet van de Coalitie Van Betekenis tot het Einde is het bespreekbaar maken van de dood. In de afgelopen jaren zijn vele dialoogbijeenkomsten georganiseerd, waar in kleine groepen ervaringen en wensen rondom de dood werden gedeeld. Een nieuw initiatief is om dialooggesprekken aan te bieden voor mensen met dementie en hun naasten. Hiermee helpen we hen uiting te geven aan wat zij belangrijk vinden. Waar ontlenen zij zin en betekenis aan als zij nadenken over hun laatste levensfase, die mede getekend wordt door een leven met dementie? Door een dialooggesprek kunnen mensen met dementie én hun naasten zich meer bewust worden hoe zij voor elkaar van betekenis zijn en kunnen blijven in de nabije toekomst. Dit vergt voor de gespreksleiding specifieke vaardigheden. In deze sessie krijg je informatie over de uitgangspunten en opzet van deze dialoogbijeenkomsten en gaan we ermee oefenen.

Onder leiding van Tilly de Kruyf, trainer Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen.

NB: deze sessie zit vol en kan niet meer gekozen worden.

[ronde 1]

Deze sessie wordt gegevens vanuit de coalitie 

 

6. Ik ondersteun je in je verlies

Mensen met een verstandelijke beperking hebben in hun leven, net als ieder ander, te maken met verlieservaringen. Hun begeleiders zijn hier meestal direct en intensief bij betrokken. Zij zijn dan ook vaak de meest geschikte personen om ondersteuning te bieden rond verliesverwerking. Ook kunnen zij een geschikte context creëren om over emoties te communiceren, herinneringen te delen en de overgang te maken naar het leven zonder datgene of diegene die je mist. Hoewel iedereen verlies in zijn leven meemaakt blijkt het niet altijd gemakkelijk om op een goede manier te ondersteunen. In deze deelsessie gaan we met elkaar onderzoeken waarom het zo lastig is om te ondersteunen bij verlies, en wat er nodig is om dit op een adequate manier aan te kunnen pakken.

Onder leiding van Wija van der Kaaden, geestelijk verzorger Bartiméus.

[ronde 1]

7. Na Koen. Leven met de zelfdoding van mijn broer

In deze sessie zal Tamara Baars, auteur van het boek: ‘Als jullie dit lezen ben ik dood’ vertellen over de zelfdoding van haar broer Koen. Citaten uit het boek worden aangevuld met filmpjes, fragmenten, beelden en teksten die Tamara persoonlijk aanspreken. 

Over het boek (maart 2018): De agent pakt haar bij de schouders, kijkt haar indringend aan en zegt: ‘Er is iets heel ergs gebeurd. Koen is overleden. Hij heeft zelfmoord gepleegd.’ Met dit bericht begint voor Tamara Baars haar leven na Koen. Op 9 mei 2008 stapte haar broer op 30-jarige leeftijd volslagen onverwacht uit het leven. Ondanks dat Tamara wist dat hij zich niet goed voelde, was die mogelijkheid nooit bij haar opgekomen. Opeens behoort ze tot de groep: nabestaanden van zelfdoding. Over hoe zij als zus dit immense en plotselinge verlies leerde dragen, gaat haar boek. 

Onder leiding van Tamara Baars.

[ronde 1]

 

8. In gesprek over het levenseinde: maar hoe dan?

Van zorgverleners wordt steeds meer verwacht dat zij met hun ernstig zieke patiënten in gesprek kunnen gaan over het naderende levenseinde. De meerderheid is daar echter nooit in geschoold. Daarom staan we tijdens deze deelsessie stil bij praktische vragen als ‘hoe ga je die gesprekken aan’ en ‘waarover kunnen die gesprekken gaan’. Er is tevens aandacht voor enkele gesprekshulpen.

Onder leiding van Rob Bruntink, auteur en journalist, werkzaam bij bureau MORBidee.

[ronde 1 en 2]

9. Mijn levensverhaal

Als deelnemer maak je kennis met ‘Mijn Levensverhaal’, een interventie die is ontwikkeld voor volwassenen met een verstandelijke beperking met depressieve- of trauma-gerelateerde klachten. Deze groep mensen heeft vaak een veelheid aan negatieve gebeurtenissen ervaren waardoor hun verhalen vol zijn van pijnlijke gebeurtenissen. Er is weinig aandacht voor hun klachten. Door het werken met ‘Mijn Levensverhaal’ krijg je handreikingen om op een veilige manier te spreken over pijnlijke verhalen. Je leert op welke wijze zij de psychische gezondheid kunnen versterken, daarbij rekening houdend met de verstandelijke beperkingen. Je gaat zelf ervaren wat deze manier van werken met je doet.

Onder leiding van Janny Beerink, gz psycholoog en senior onderzoeker.

[ronde 2]

 

10. Lang zullen ze leven’s vragen

Angst voor de dood is zelfs de meest voorkomende angst bij mensen. Wat zou het opleveren als we daar eens bij stil staan? Aan de hand van prikkelende praktische en filosofische vragen gaan we met elkaar in gesprek over het leven en de dood.

Door theatergroep Bint.

[ronde 2]

11. Palliatief maar nog lang niet terminaal. Palliatieve ondersteuning in de lokale gemeenschap

In deze deelsessie gaat u in gesprek over wat u als zorgverlener samen met het gemeentelijk sociaal domein kunt bijdragen aan de kwaliteit van leven van thuiswonende patiënten in de laatste levensfase, en hun naasten. Dit doen we door een korte introductie van het sociaal domein en de spelers, aan de hand van diverse goede voorbeelden. Vervolgens gaan wij met u in gesprek, aan de hand van de door Agora met Movisie ontwikkelde persona’s, over ‘Léven tot het einde in de wijk met zoveel mogelijk comfort’. Persona’s zijn fictieve mensen die zijn opgesteld door de doelgroep zelf, t.w. iemand met COPD, Parkinson en een mantelzorger.

Onder leiding van Sandrina Sangers en Carolien Neefjes van Agora.

[ronde 2]

Deze sessie wordt gegeven vanuit de 

 

12. Een groepsdialoog: dementie en euthanasie

Hoe waarderen wij het leven van een mens met dementie? Wat verstaan wij onder kwaliteit van leven? Welke inzichten geven ons de antwoorden op deze vragen als wij nadenken over euthanasie? Heeft ons beeld van dementie invloed op de manier waarop wij kijken naar euthanasie bij mensen met dementie? Deze vragen staan centraal in een onderzoek dat Reliëf momenteel uitvoert namens de Coalitie van Betekenis tot het Einde. In deze deelsessie maakt u onderdeel uit van dit onderzoek door uw kennis en mening te delen in een groepsdialoog onder leiding van de onderzoeker.

Door Trijntje Scheeres-Feitsma, stafmedewerker Reliëf

[ronde 2]

NB: deze deelsessie is vol en kan niet meer gekozen worden.

Deze sessie wordt gegeven vanuit de 

13. Moreel Beraad

Mensen die werkzaam zijn in de zorg ontkomen er niet aan om besluiten te nemen die van grote betekenis zijn voor de mensen die van zorg afhankelijk zijn. In een moreel beraad reflecteer je op een professionele manier over een concrete casus waarin de vraag naar ‘het goede’ centraal staat. In deze deelsessie houden we een moreel beraad over een casus van een van de deelnemers.

Onder leiding van Marije Stegenga, stafmedewerker Reliëf.

[ronde 2]

 

Maandelijkse nieuwsbrief Reliëf

Mis niets, net als 2500+ andere zorgprofessionals.
Uitschrijven kan te allen tijde via de link onderaan de nieuwsbrief.
Lees in onze privacyverklaring hoe we omgaan met jouw gegevens.

Contactgegevens

Zaagmolenlaan 4
3447 GS WOERDEN

T 0348-748880 E info@relief.nl