Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Deelsessies jaarcongres 2021

Hieronder lees je het overzicht van de deelsessies voor het digitale Reliëf Jaarcongres dat plaatsvindt op 5 maart 2021. Meer informatie over het congres lees je op de pagina Jaarcongres.
Geef je nu op

 

A. De Zorgrelatie

Ochtend: Een dialoogtafel met Marian Verkerk (hoogleraar Zorgethiek RuG), André Rouvoet (voorzitter Zorgverzekeraars Nederland) en Jos Leijenhorst (directeur Pro-Life). Zij gaan met elkaar en de zaal in gesprek over de financiële en morele grenzen die we in de (verzekerde) zorg moeten trekken.

B. De bezielde professional

Gustaaf Bos, onderzoeker bij het UMC Amsterdam, neemt ons mee in zijn onderzoek naar het vergroten van het netwerk van Arjan, een man met ernstig meervoudige beperkingen. Wat mag een vriend voor Arjan kosten? Vrienden zijn onbetaalbaar, maar hoe ver ga je? Aan de hand van dit mooie voorbeeld toont Bos hoe belangrijk deze investering is, maar ook welke dilemma’s dat oproept. Daarover gaan we met elkaar in gesprek.

 

C. Betekenisvol netwerken

Robbert Masselink en Hein Griffioen verzorgen een workshop voor toezichthouders en bestuurders over drijvende waarden in de zorg, waarden van werkenden in de zorg en de effecten van de invoering van de marktwerking. Hoe heeft dat invloed op de rol van de toezichthouder, hoe voorkom je dat een bestuurder alleen nog maar stuurt op geld, terwijl geld vooral conditionerend is? Hoe zorg je voor morele veerkracht in de boardroom, zodat daar een sanerende werking vanuit gaat op de werkvloer? Waar zien we dat werken? Hoe kan waarderend onderzoek helpen om die veerkracht te vergroten?

D. Moreel Leiderschap

De vraag ‘Wat mag het kosten’ speelt regelmatig een rol bij dilemma’s waar zorgprofessionals in de dagelijkse praktijk mee te maken krijgen. Een moreel beraad is bij uitstek geschikt om dergelijke dilemma’s op gestructureerde wijze te bespreken.

In deze workshop neem je deel aan een moreel beraad over een casus rond ontslag vanuit een zorgcentrum. De tijd die voor een cliënt nodig is om zich goed voor te bereiden op het ontslag staat regelmatig op gespannen voet met de snelheid waarmee binnen de gezondheidszorg gewerkt moet worden. Zakelijke aspecten spelen hierbij een rol. Wat is dan goede zorg?

In deze workshop werken we met de dilemmamethode van Reliëf. Wil je kennismaken met deze toegankelijke methode voor moreel beraad? En ben je benieuwd naar de inzichten die moreel beraad kan opleveren? Schrijf je dan in voor deze workshop!

Begeleiding: Iepie Kroese, trainer ethiek en zingeving bij Reliëf

E. Betekenisvolle Kwaliteit

Anneke Westerlaken geeft als voorzitter Zorg en Welzijn bij het CNV haar visie op de waarde van de zorgprofessional. Werkenden in de zorg zijn in het algemeen erg trots op hun mooie vak. Ze hebben passie voor de patiënt of de cliënt. Het is duidelijk dat de relatie met die doelgroepen een belangrijke aantrekkingskracht is voor het beroep. In het publieke debat gaat het heel vaak over de kosten van de zorg en veel minder over de waarde van de professionals. Zorg is mensenwerk, en de mensen in de zorg verdienen niet alleen een fatsoenlijk salaris maar ook waardering en respect. Waardering als professional die in staat is tot het samen met patiënten en cliënten nemen van deskundige beslissingen en respect met betrekking tot de regie over de eigen loopbaan en relatie met leidinggevenden.

F. Organisatie en identiteit

Willem Marie Speelman, universitair docent Tilburg School of Catholic Theology, gaat in op intrinsieke waarden in de zorg als het dienen en bewaken van een ruimte om goed te kunnen leven. Andere ‘ruimten’ – medische, materialistische, monetaire en technische – veranderen de waarden van de zorg in een nood en een probleem, met de bedoeling grip te krijgen op het afwijkende, risicovolle, kwetsbare en gekwetste. In die andere ruimten wordt alles in het perspectief van het tekort gezien. Het perspectief van het tekort schept de behoefte aan onbegrensde groei, onbegrensde controle en onbegrensde zekerheid; en als er behoefte is dan valt er geld aan te verdienen, waar ook nooit genoeg van is. Franciscus van Assisi ziet echter alles in het perspectief van de overvloed. In het perspectief van de overvloed wordt het afwijkende, risicovolle, kwetsbare en gekwetste anders benaderd. De nood wordt gezien, maar niet enkel als probleem: nood is ook een mysterie, waarin het menselijke zich openbaart. Het perspectief van de overvloed richt de mens op de goede verhoudingen, ook met de eigen noden. Voor Franciscus is dit leven in broeder- en zusterschap zonder enig bezit. Dit betekent uiteindelijk dat hij ook zijn eigen individuele dood als een zuster begroet.  

Maandelijkse nieuwsbrief Reliëf

Mis niets, net als 2500+ andere zorgprofessionals.
Uitschrijven kan te allen tijde via de link onderaan de nieuwsbrief.
Lees in onze privacyverklaring hoe we omgaan met jouw gegevens.

Contactgegevens

Zaagmolenlaan 4
3447 GS WOERDEN

T 0348-748880 E info@relief.nl

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development