Naam Thema/titel Uitgewerkte tekst Ronde
Sander de Hosson Napraten met… Over zijn bijdrage aan het Jaarcongres ‘Zorg voor het verhaal’ 2
Hans Alma Napraten met… Over haar bijdrage aan het Jaarcongres ‘Het verlangen naar zin’ 1
Fem Pluimers Een verhaal zonder taal Om verhalen te kunnen vertellen, hebben we taal nodig. Maar wat als de taal ‘hapert’? Bijvoorbeeld omdat mensen te maken krijgen met dementie. Hoe kunnen we de verhalen van hen, zonder woorden, toch tot ons laten komen? De esthetische component biedt kansen. In deze sessie zetten we al onze zintuigen open. We gaan op zoek naar verhalen zonder woorden. We gaan op zoek naar schoonheid. Een workshop met een spannende en intieme oefening.

 

1
Ans Vrerink Werken met de verhaalcirkel Persoonsgerichte zorg verlenen blijkt in de praktijk soms lastiger dan gedacht. De spanning tussen leefwereld en systeemwereld is daarbij een blijvend gegeven. In een onderzoeksproject tussen Reliëf en Hogeschool Windesheim hebben zorgmedewerkers gezocht naar mogelijkheden om in de alledaagse zorg beter recht te kunnen doen aan betekenisgeving van de bewoner. Het inzetten van ‘de Verhaalcirkel’ blijkt een effectief instrument. In deze workshop gaan we kennis maken met deze Verhaalcirkel en hoe die is in te zetten in de praktijk. 1,2
Gerdi Keeler Verhalen delen bij eenzaamheid Verhalen vertellen wie we zijn en beschikken over een enorme kracht om te verbinden. Dit is van groot belang wanneer er sprake is van eenzaamheid. Het spel Sharing Stories is speciaal ontwikkeld voor deelnemers die kampen met eenzaamheid om persoonlijke verhalen te vertellen die positief zijn.

In de workshop staan we kort stil bij de gevolgen van eenzaamheid en de relatie met persoonlijke verhalen delen. Verder is er uitleg over verschillende componenten van het spel en kun je het spel zelf spelen.

 

1
Trijntje Scheeres-Feitsma Narratieve interventies voor morele reflectie Onze eigen waarden en normen kleuren de manier waarop we naar de wereld kijken, naar anderen kijken en ook de manier waarop we zorg verlenen. Sommige waarden en normen heb je goed in beeld en andere blijven wat meer verborgen. Tijdens deze workshop maak je kennis met de hermeneutische methode voor morele reflectie. We gaan oefenen met enkele onderdelen en interventies uit deze methode die eenvoudig in de eigen werksituatie zijn toe te passen.

 

1
Aliza Damsma Narratief onderzoek bij kinderen: de start van het levensverhaal Een introductie van een veelbelovende methode bij verschillende doelgroepen. Het narratief onderzoek, ook wel storytelling genoemd, heeft als doel om de ‘verteller’ een stem te geven. Kinderen zijn een doelgroep die niet altijd een stem krijgen, vooral wanneer de thema’s meer abstract en conceptueel zijn, zoals zingeving. Of wanneer je denkt dat kinderen geen levensvragen hebben. In deze deelsessie verkennen we vanuit de ervaringen van een promotiestudie een nieuwe methode om levensverhalen van kinderen te vertellen.

 

1,2
Thijs Tromp Inclusief verhalend werken

 

Werken met levensverhalen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is vaak gericht op het maken van levensboeken. Dat is en blijft waardevol, maar het is de hoogste tijd voor een vervolgstap. Verhalen verbinden, dat is het uitgangspunt van deze deelsessie. Het gaat om het creëren van een ruimte waarin niet de professionele begeleiding centraal staat, maar wie de cliënt is. Wie en wat doen ervoor haar toe en hoe kan een betekenisvol leven worden ondersteund en verder worden vormgegeven vanuit het verhaal? Een pleidooi voor aandacht, relatie, creativiteit en zin.

 

2
Tilly de Kruyf Je eigen verhaal verdiepen! Vertel mij wat! In de deelsessie richten we ons op zowel jouw persoonlijk verhaal als op jouw verhaal als professional. Welke waarden drijven jou, welke keuzes zijn voor jou van betekenis? Maar ook welke keerpunten speelden een rol op jouw levensreis en welke levensvragen riepen ze op? Je eigen verhaal staat in deze deelsessie centraal, en dit helpt dit om je bewust te worden waar je nu staat en dit te verdiepen.

 

2
Wout Huizing Mijn leven in kaart Waarom zou je met ouderen in gesprek gaan over hun levensverhaal? Hoe hangt dat gesprek samen met zingeving? Mijn leven in kaart is een beproefde en succesvolle methode om die gesprekken aan te gaan. In deze deelsessie staan we niet direct stil bij de handvatten voor dergelijke gesprekken, maar naar de achtergrond om oudere mensen de gelegenheid te bieden hun verhaal te vertellen. Welke visie op de aandacht voor het levensverhaal spreekt daaruit? En hoe omgaan met levensvragen die dan aan de orde komen?

 

2
Wim Smeets / Lenneke Post Krachtbronnen uit je biografie voor je werk Werken in de zorg doet een beroep op je professionele competenties én op je persoonlijke veerkracht. Dat is in de Corona-pandemie wel duidelijk geworden. Velen zijn tot aan of zelfs over de grenzen van hun energie gegaan en zijn gaan twijfelen of ze zo wel konden en wilden werken.

Deze ervaringen roepen meer dan ooit de vraag op: hoe geef je zin aan je werk?  Wat zijn je persoonlijke krachtbronnen? Tijdens de workshop maken we kennis met een methode om deze thema’s te exploreren en er ook alvast mee te oefenen. Aan het einde verkennen we of deze werkwijze ook toepasbaar kan zijn in uw eigen team, zorginstelling of -netwerk.

1,2
Marije Stegenga Narratieve verbetering van de zorg Meten is weten! Maar wat willen we precies meten en waarom? De zorg kan altijd beter, maar in welke richting? En wat is ‘beter’? Van belang is om in verbetertrajecten goed te kijken en te luisteren naar zorgprofessionals en hun ervaringen in de alledaagse zorgpraktijk. De verhalen die zij vertellen en de reflectie met hen op hun werk leiden tot verbeteringen in de zorg. Niet door vooral te tellen, maar ruimte te maken voor vertellen!

 

1