Op dinsdag 18 januari ontvingen 11 deelnemers hun certificaat voor hun deelname aan de training ‘De vaardige geestelijk verzorger’.  Een week daarvóór startte op 11 januari een nieuwe groep met 12 deelnemers. Allemaal geestelijk verzorgers, werkzaam in ouderenzorg, VG sector of ziekenhuis. Studieleider Wout Huizing vertelt.

Het was een feestje afgelopen dinsdag in De Schakel in Nijkerk. Het was mogelijk om elkaar ‘live’ te ontmoeten, met inachtneming van de COVID-maatregelen, en de training af te sluiten die was gestart op 9 maart 2021. Het was een feestje voor de trainers, omdat die sámen vorm geven aan deze training: ondergetekende en collega Marije Stegenga. Heerlijk is het om samen te werken en met een groep bevlogen deelnemers in gesprek te zijn over verschillende rollen die een geestelijk verzorger kan innemen in een organisatie. Rollen als coach, communicator, cultuurdrager, ethicus, trainer/ docent en projectleider kwamen aan de orde. Op de laatste dag daagde gastdocente Florentine Geluk ieder uit na te denken hoe je als geestelijk verzorger een bijdrage kunt leveren aan het ‘werkgeluk’ van medewerkers, in directe relatie tot zingeving binnen het werk.

De deelnemers gaven unaniem aan hoe deze training hen heeft geholpen om hun positie in de organisatie in te nemen. Talloze praktische handreikingen hebben hen op weg geholpen en ze zijn zich bewust geworden van hun mogelijkheden om vanuit deze discipline zich te positioneren en te bekwamen. Een mooie mix van startende én ervaren geestelijk verzorgers uit verschillende sectoren levert levendige gesprekken op en waardevolle uitwisseling van ervaringen. “Jullie moeten niet onderschatten hoe belangrijk een dergelijke cursus is voor ons functioneren”, merkte een ervaren geestelijk verzorger op. De bewustwording van de verschillende rollen helpt om keuzes te maken, eigen accenten te zetten en zelfbewuster stappen te zetten. “Hier kan ik écht mee verder” en “ik heb zoveel geleerd!” klonk eveneens een aantal keren. Ook voor de deelnemers bleek deze training ‘een feestje’. Een feest van herkenning bij de vragen die je tegenkomt, een feest van ontmoeting om goed dóór te praten over actuele thema’s, een feest om inzicht te krijgen in mogelijkheden en nieuwe invalshoeken waar nog niet eerder aan was gedacht. Een feest om eens per maand een dag ‘voor jezelf’ te hebben om te studeren en je te bezinnen op het werk dat je met zoveel passie doet.

Een nieuwe groep is op 11 januari digitaal gestart. Ook dat bleek mogelijk. Gastdocente was Marije Stegenga die oplossingsgericht coachen introduceerde als mogelijk instrument om in te zetten bij de ondersteuning van bijvoorbeeld zorgprofessionals. Trijntje Scheeres- Feitsma en ondergetekende zijn dit jaar de studieleiders.

De reacties door de jaren maken duidelijk dat deze training in een (grote) behoefte voorziet. De aanmeldingen voor een nieuwe groep zien we graag tegemoet. Voor meer informatie: info@relief.nl.

De training is door de SKGV geaccrediteerd.

Wout Huizing