*Deze enquete staat nog tot 5 maart open *

We zien de laatste jaren dat de sectoren ‘ziekenhuiszorg’ en ‘ouderenzorg’ oververtegenwoordigd zijn in onze Academie en in onze activiteiten en we hebben de ambitie om daar meer balans in aan te brengen. Daarom onderzoeken we of we de sector ‘zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’ wel goed bedienen en wat we nog meer zouden kunnen of moeten doen. Daartoe heeft onze stafmedewerker Marije Stegenga in het najaar van 2022 diepte interviews gehouden om beter in beeld te krijgen welke thema’s op dit moment veel spelen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Uit de resultaten bleek dat de thema’s die als problematisch worden beschouwd per regio en per doelgroep heel verschillend zijn. Daarom zetten we als vervolg hierop een brede enquête uit onder de mensen uit ons netwerk die werkzaam zijn in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Werk je in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en wil je ons helpen om onze missie – het bevorderen van menslievende zorg – ook in de VG sector goed neer te (blijven) zetten, vul dan deze enquête in! Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten.

Daarbij willen we je vragen om deze enquête te delen met drie mensen in jouw organisatie die betrokken zijn op de thema’s zingeving en ethiek. Dit is de link: https://forms.gle/KtpZUoZn2NCpM4HK7. We hopen daarmee zoveel mogelijk respondenten te bereiken, zodat de uitkomsten een representatief beeld geven.  En we zo onze activiteiten en bijeenkomsten beter kunnen laten aansluiten op de behoefte in het veld.

Alvast veel dank voor het invullen en doorsturen!