Op het juiste moment het juiste doen op de juiste manier. Daar draait het om in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Dat verhoogt de kwaliteit en vermindert de kosten. Maar hoe weet je wat juist is? Wat werkt en wat niet? De databank interventies van Vilans biedt een overzicht van succesvolle aanpakken. Sinds deze maand óók met de interventie ‘Mijn leven in kaart, met ouderen in gesprek over hun levensverhaal’ als erkende interventie!


Vijf jaar geleden ontving Reliëf een mailtje met het verzoek om een door Reliëf ontwikkelde interventie Mijn leven in kaart te laten toetsen of het in aanmerking zou kunnen komen voor een erkende interventie binnen de ouderenzorg. Vilans heeft, in samenwerking met zeven andere kennisinstituten en het Zorginstituut Nederland, een erkenningstraject voor interventies in de langdurende zorg. (zie https://www.databankinterventies.nl/)

De gedachte is dat in de ouderenzorg veel goede interventies zijn ontwikkeld, maar dat goede interventies voor andere professionals vaak moeilijk te vinden of te vergelijken zijn. Dat maakt het lastig de kwaliteit te overzien en de voorwaarden voor uitvoering te achterhalen. Om die reden heeft Vilans een databank erkende interventies ontwikkeld. De interventies zijn beoordeeld door een onafhankelijke commissie die let op de kwaliteit van de interventie, de onderbouwing én de beschrijving van de voorwaarden voor uitvoering. De commissie bestaat uit hoogleraren en mensen uit praktijk/ beleid. Op die manier biedt een dergelijk erkenningstraject een kwaliteitsimpuls aan de sector.

Na een lang traject werd Mijn leven in kaart op 10 december 2019 erkend als interventie op het gebied van zingeving in de ouderenzorg. Op de vernieuwde website van de databank is er nu aandacht voor deze door Reliëf ontwikkelde interventie om op een gestructureerde manier met ouderen in gesprek te gaan over hun levensverhaal en deze op te tekenen in een levensboek. Thijs Tromp promoveerde op zijn wetenschappelijk onderzoek aar deze interventie (in 2011) en al ruim 15 jaar geeft Reliëf workshops en trainingen binnen talloze organisaties over deze methodiek. Wie er meer over wil weten krijgt in een paar minuten de kern te lezen en te horen op   https://www.databankinterventies.nl/interventies/interventie-mijn-leven-in-kaart .

En natuurlijk is Mijn leven in kaart te koop bij Perspectief Uitgevers (https://www.perspectiefuitgevers.nl/?s=mijn+leven+in+kaart) en wordt daar aangeprezen met de woorden: Mijn leven in kaart is een beproefde en succesvolle methode die handvatten biedt om met ouderen in gesprek te gaan en desgewenst ook een levensboek te maken. Dit pakket bevat een overzichtelijke handleiding en 50 gesprekskaarten op A5 formaat.