Wanneer het lukt om ethische reflectie in te bedden in de organisatie draagt dat bij aan de kwaliteit van de zorg en van het werk. Er is dan op alle niveaus van de organisatie ruimte en aandacht voor reflectie op de eigen professionele verantwoordelijkheid. Tijdens deze training leer je hoe je ethische reflectie kunt bevorderen in jouw organisatie. We zoeken naar aanknopingspunten voor ethiekbeleid binnen je organisatie en verkennen verschillende vormen van ethische reflectie zodat je beter kunt aansluiten bij de taal, cultuur en behoefte van je organisatie.

Doelgroep: zorgprofessionals, artsen, bestuurders, leden van een medisch ethische commissie, (zorg)managers en beleidsmedewerkers
Trainer: Marije Stegenga
Data: Voor deze training zijn momenteel geen data gepland. Mail je belangstelling naar academie@relief.nl
Locatie: Nijkerk
Deelnemers: minimaal 8, maximaal 12 personen
Kosten: € 700, (werkzaam bij) Reliëf lid: € 650
Accreditatie: SKGV, V&VN en GAIA

Meer informatie