Intramuraal geestelijk verzorger De Zorgcirkel, regio Purmerend & Extramuraal geestelijk verzorger Aan Uw Zijde en Centrum voor Levensvragen Amsterdam-Diemen.

Sinds februari 2020 werk ik als geestelijk verzorger in verpleeghuizen van De Zorgcirkel in Purmerend. Ethiek kom ik elke dag tegen, in kleine, alledaagse en in grote situaties. Tot nu toe wordt sporadisch binnen onze organisatie moreel beraad gehouden. Enkele geestelijk verzorgers, onder wie ikzelf, begeleiden deze bijeenkomsten. In het jaarplan 2021 voor de regio Purmerend is opgenomen dat de geestelijk verzorgers aan de slag gaan met draagvlak creëren voor en de implementatie van moreel beraad.

We hebben na de zomerperiode een Projectgroep Moreel Beraad gevormd. Tot volgend jaar zomer nemen we de tijd om niet alleen een plan te ontwikkelen voor de inbedding van moreel beraad in onze regio, maar ook om moreel beraad te organiseren op de werkvloer. Zo hopen we zorgprofessionals in onze verpleeghuizen warm te krijgen voor meer ethische reflectie op hun dagelijkse zorgpraktijk.
Ik ben blij met onze projectgroep bestaande uit twaalf deelnemers van verschillende disciplines (intramuraal: psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, opleider, zorgcoördinator, geestelijk verzorger; extramuraal: casemanager dementie, wijkverpleegkundige). De diversiteit en de combinatie van intramuraal en extramuraal zijn volgens mij goede ingrediënten om draagvlak te ontwikkelen voor moreel beraad in de verblijfszorg en zorg thuis.

Als vakgroep geestelijke verzorging willen we moreel beraad ook beter op de kaart zetten in de andere regio’s van de organisatie. Een middel daartoe is de training gespreksleider moreel beraad volgens de dilemma methode die we dit najaar als vakgroep volgen. Vanuit de projectgroep nemen een psycholoog, zorgcoördinator, casemanager dementie en wijkverpleegkundige deel aan deze training. Mooi om te zien dat gespreksleider zijn niet voorbehouden is aan geestelijk verzorgers. Tijdens de training spreken we ook over het inbedden van moreel beraad binnen de organisatie: wat is hiervoor nodig? Hoeveel tijd is er nodig om moreel beraad onderdeel te laten worden van het DNA van De Zorgcirkel? Is een tijdelijke ethiek ondersteuner iets voor ons? Wat is wijsheid – een ethiek commissie per regio of een organisatiebrede ethiek commissie? Gaandeweg neemt het aantal vragen toe. Deze vragen neem ik mee terug naar de projectgroep. Gelukkig hoeven we niet op elke vraag zelf een antwoord te bedenken; het Reliëf netwerk ethiek en geestelijk verzorgers uit andere organisaties, waar moreel beraad goed loopt, denken graag met ons mee.