Op 2 en 4 april 2022 vinden de try-outs plaats van het interactieve theaterstuk ‘Lang zal hij leven’. Dit stuk is tot stand gekomen door een creatieve samenwerking tussen de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en productiehuis Nachtzon Media.

Het theaterstuk is ontstaan vanuit het meerjarige onderzoeksproject Moral Compass Project met als doel om morele thema’s op verschillende plekken van de maatschappij, bespreekbaar te maken. Het theaterstuk draait om een familiegesprek over euthanasie bij dementie. Tijdens het stuk wordt het publiek actief betrokken bij de morele dilemma’s die het verhaal oproept. Het is een creatieve manier om moreel ethische perspectieven op een maatschappelijke thema bespreekbaar te maken.

Reliëf heeft 200 toegangskaarten ontvangen voor de exclusieve try-outs op 2 en 4 april 2022. De voorstelling bestaat uit ongeveer 20-25 minuten theater, afgewisseld met drie dialoogmomenten. In totaal duurt de hele voorstelling 60-70 minuten. Het theaterstuk zal worden uitgevoerd door Annemarie Prins, Catalijn Willemsen, Harpert Michielsen, Joop Keesmaat, Madeleen Driessen en Anke van ‘t Hof.

Het theaterstuk ‘Lang zal hij leven’ is onderdeel van een landelijke publiekcampagne waarin normen en morele waarden onder de aandacht worden gebracht. De verwachting is het theaterstuk in 2022 minimaal 25 keer te opvoeren. Na de exclusieve try-outs gaan de organisatoren graag met u in gesprek over eventuele mogelijkheden binnen uw netwerk of organisatie.

Via het online formulier kunt u zich opgeven voor één van die vier exclusieve try-outs. Bij het aanvinken van de optie ‘Ik wil graag de try-out bijwonen van het theaterstuk’ worden de tijden en locaties zichtbaar. Per e-mail ontvangt u enige tijd voorafgaand aan de voorstellingen uw toegangskaart(en).