In je werk met mensen met een verstandelijke beperking zie, hoor en voel je levensvragen van cliënten. Vragen die gaan over leven en dood, identiteit en geloof. Een verhuizing, een begeleider die vertrekt, het verlies van een goede vriend, fysieke achtergang…
Als een cliënt even – of voor langere tijd – zijn richting kwijt is, hoe help je hem dan om het perspectief te hervinden? Het is dan belangrijk om geestelijke verzorging te bieden. De beste manier om deze taak te vervullen, is door er te zijn, te zien en geraakt te worden. In de factsheet vind je hier meer informatie over.