Wie werkt met oudere mensen heeft eigen beelden en gedachten bij het ouder worden. Daarbij word je beïnvloed
door de beeldvorming over senioren in de hedendaagse samenleving. Maar wat zijn beelden uit lang vervlogen tijden, bijvoorbeeld in de Bijbel? Wat kunnen we leren van ouderen die zorg ontvangen? Op deze studiedag word je je bewust van je eigen visies op ouder worden en hoe die doorwerken in de zorg die we bieden.

Datum:
– 3 oktober 2022 – AANMELDEN
Doelgroep
: geestelijk verzorgers, zorgprofessionals, artsen, bestuurders, (zorg)managers en beleidsmedewerkers
Trainer: Wout Huizing
Locatie: Nijkerk
Deelnemers: 8 tot 12 personen
Kosten: € 325, (werkzaam bij) Reliëf lid: € 275 / 300
Accreditatie: SKGV

Meer informatie