Sinds begin dit jaar is het financieel mogelijk: geestelijke verzorging thuis! Thuiswonende ouderen, mensen in hun laatste levensfase en hun naasten kunnen nu met hun levensvragen terecht bij een geestelijk verzorger. Waar ze die vinden, hangt af van de lokale situatie. In Nederland zijn er al  verschillende soorten initiatieven die geestelijk verzorging bieden, allemaal op hun eigen manier, met en zonder betrokkenheid van vrijwilligers.

Tijdens deze dag van uitwisseling met initiatiefnemers vanuit zorg en welzijn doe je nieuwe ideeën op en maak je kennis met initiatieven in jouw regio. Ook is er aandacht voor het vergroten van de bekendheid van de waarde van geestelijke verzorging bij zowel mensen met levensvragen als bij hulpverleners, zodat zij die vragen leren herkennen en weten wat een geestelijk verzorger kan betekenen. Het programma is informatief én interactief, daagt uit tot eigen keuzes en maakt verbindingen mogelijk voor regionale initiatieven en nadere afstemming. In deze werkconferentie denken we samen na hoe je met mensen met levensvragen in contact kunt komen en welke inhoud en aanbiedingswijzen inspirerend werken.

Agora organiseert deze jaarlijkse werkconferentie samen met Reliëf, VGVZ en Fibula. Reliëf collega Wout Huizing is dagvoorzitter.

 

Locatie en tijd
14 mei, 9.30 – 16.30 uur
Locatie 78, Burg. Van de Weijerstraat 78, 3981 EK Bunnik (NB Gewijzigde locatie)

Doelgroep 
Geestelijk verzorgers, (gespecialiseerde) zorgverleners met affiniteit voor spirituele zorg, netwerkcoördinatoren palliatieve zorg, welzijnscoaches, beleidsadviseurs zorg en welzijn en overige geïnteresseerden.

Programma en kosten
Lees het programma in de UITNODIGING Werkconferentie 14 mei 2019
Aanmelden via dit formulier

Meer informatie?
Neem contact op met Marijke Wulp van Agora, mwulp@agora.nl