Reliëf directeur Dr. Thijs Tromp spreekt op 16 oktober zijn oratie uit bij de aanvaarding van de bijzondere leerstoel diaconaat vanwege Stichting Rotterdam.

Het thema van de oratie van dr. Thijs Tromp is ‘Kerk in de marge.’ Tromp zegt over dit onderwerp: “In ons land hebben kerken lange tijd een centrale plaats in de samenleving ingenomen. Langzaam maar zeker schuiven zij nu naar de marge. Velen ervaren dit als een verlies en het vervult hen met zorg. Voor de diaconale praktijk kan de marginale positie wel eens nieuwe mogelijkheden bieden. Opkomen voor en aanwezig zijn bij mensen in de marge werkt anders en misschien zelfs beter als de kerk zelf zich ook beweegt aan de grenzen van de samenleving. In de inaugurele worden de mogelijkheden van de bijdrage van de kerk aan inclusie voor mensen in achterstandsposities verkend.”

Over Stichting Rotterdam

Stichting Rotterdam wil, naar de bedoeling van de oprichter, uitdrukkelijk een fonds van protestants-christelijke signatuur zijn. Stichting Rotterdam verleent financiële bijdragen aan kerken, organisaties en instellingen die op sociaal of cultureel terrein activiteiten ontplooien, gericht op de samenleving, niet beperkt tot de eigen groep, kerk of gemeenschap. Sinds 2008 is één van die financiële bijdragen, die aan deze bijzondere leerstoel Diaconaat.

Praktische informatie

De bijeenkomst is via digitale verbinding te volgen, aanmelden via de website van de PThU
Datum: Vrijdag 16 oktober 2020
Aanvang oratie: 15.45 uur