Bij Reliëf hebben we jarenlange expertise opgebouwd op het gebied van identiteitstrajecten en weten we hoe de beleden identiteit op integrale wijze zichtbaar gemaakt kan worden in het handelen van mensen in de organisatie. De Reliëf Aanpak helpt u om de dialoog over kernwaarden op gang te brengen en leert medewerkers zich te verhouden tot hun eigen zingeving. Ook leert u hoe zich die verhoudt tot de kernwaarden en identiteit van de organisatie. Zo kunt u waarmaken wat u aan zorgontvangers belooft.

Deze integrale aanpak werkt in op teams maar grijpt ook aan op de context van medewerkers zodat de focus van de organisatie echt komt te liggen op zorg voor mensen en door mensen.

In de Reliëf Aanpak wordt gewerkt met observaties en coaching.

Observaties

Observaties helpen professionals om zicht te krijgen op hun eigen handelen. Zo groeit de beroepstrots maar leren medewerkers ook eerlijk kijken naar minder goed gelukte zorg en hun eigen verantwoordelijkheid ten opzichte daarvan. Aan de hand van observaties leren we teams om met elkaar in gesprek te gaan over wat goede zorg nou eigenlijk is voor hen, voor de bewoners, en volgens de kernwaarden van de organisatie. Deze motiverende interventie zet teams in beweging en geeft ze zelf regie over hun eigen ontwikkeling.

Coaching

Reliëf is uw coach als u snel effectief groei wilt, maar ook ruimte voor inspiratie en zingeving van de coachee. Als stafmedewerkers van Reliëf zijn we experts op het gebied van waardegerichte coaching en oplossingsgerichte coaching en hebben we ruime ervaring zowel op het gebied van teamcoaching als op het gebied van individuele coaching.

Neem voor meer informatie contact op via info@relief.nl of 0348 74 88 80.